F3F sezóna 2015

Seriál MaSR F3F 2015

V tomto roku nám do seriálu pribudla ďalšia F3F lokalita: Žilina a Martin. Milan Krchňavý a Zdeno Matejka sa podujali zorganizovať jednu zo súťaží Seriálu MaSR F3F práve tu. Budeme im všetci držať palec, nech sa to vydarí.

Do Seriálu majstrovstiev Slovenska F3F sú zaradené tieto súťaže:

Dátum / náhr. termín Miesto Organizátor
18.4.2015 Seriál MaSR – Pecková MK Záhorie, František Ruisl
PROPOZÍCIE: F3F_SK_serial_2015_Pecková Článok na F3x
VÝSLEDKY /RESULTS/: F3F Peckova_2015 MaSR F3F Peckova_2015
FOTO – Zdeno Matejka
 
23.-24.5. Seriál MaSR – Prešov RC klub Prešov, Vlado Gábor
PROPOZÍCIE: Propozície MaSR_Prešov Článok na F3x
VÝSLEDKY/RESULTS: Celkove Presov 2015 MaSR_Presov 2015
FOTO – Zdeno Matejka
 
20.-21.6. Seriál MaSR – Dobšiná ing. Milan Tkáčik
PROPOZÍCIE: Propozície MaSR_Dobsina Článok na F3x
VÝSLEDKY/RESULTS: Celkove Dobšiná 2015 MaSR_Dobšiná 2015
 
11.-12.7. Seriál MaSR – Ružomberok KLM Ružomberok, Vlado Šimo
PROPOZÍCIE: F3F MaSR_Ružoberok  
VÝSLEDKY/RESULTS: MaSR_Ruzomberok_2015 Článok na F3x
 
6.9. Seriál MaSR – Nitra LMK Nitra, Marián Bene ml.
PROPOZÍCIE: MaSR_F3F__2015_NR Článok na F3X
VÝSLEDKY/RESULTS: Celkove F3F Nitra MaSR F3F Nitra 2015
FOTO – Zdeno Matejka
 
27.9. Seriál MaSR – Žilina, Martin Milan Krchňavý, Zdeno Matejka
PROPOZÍCIE: MaSR_F3F_2015_ZA_MT Článok na F3X
VÝSLEDKY/RESULTS: Celkove F3F Žilina-Martin 2015 MaSR F3F Žilina-Martin 2015
Foto na G+ Zdeno Matejka
 

Seriál MaSR F3F 2015
CELKOVÉ PORADIE

Hodnotenie Seriálu MaSR zostáva nezmenené. Z troch odlietaných súťaží sa započítava 1 najlepší výsledok, zo štyroch 2, z piatich 3 a zo šiestich 4. Pre vyhodnotenie „Majstra Slovenska“ sa musia odlietať minimálne tri súťaže seriálu MaSR F3F. Započítané budú súťaže s minimálne 4 platnými kolami.
Výsledky budú prepočítavané na 1000 bodov. V prípade rovnosti počtu bodov, o poradí rozhodujú škrtané výsledky. Pilot s vyšším škrtaným výsledkom má lepšie umiestnenie.

21.-23.-8.2015    Slovakia OPEN F3F 2015 – RESULTS

medzinárodná súťaž na Donovaloch zaradená do FAI World Cup F3F a Eurocontest F3F 2015. Organizuje MK Záhorie a KLM Ružomberok.

Kvalifikácia na MS F3F 2016

Budúce MS F3F 2016 sa budú konať 3.-9.10.2016 v Dánsku a v sezóne 2015 prebiehala kvalifikácia do reprezentačného tímu SR na tieto MS.

Kritériá zostávajú rovnaké ako boli pre r.2015. Do hodnotenia sa započíta súčet bodov z výsledkovej listiny súťaže percentuálne prepočítané na víťaza:
1. Body zo Seriálu MaSR F3F aktuálnej sezóny, t.j. 2015
2. Body z troch najlepších výsledkov medzinárodných F3F súťaží z kalendára FAI aktuálnej sezóny, t.j. 2015

Výsledok seriálu MaSR je možnosť nahradiť výsledkom z ďalšej (štvrtej) medzinárodnej súťaže F3F z kalendára FAI aktuálnej sezóny.

Výsledky kvalifikácie F3F 2016

PORADIE

Nominácia do reprezentačného tímu SR pre FAI MS F3F 2016:
Družstvo SLOVAKIA:
1. Vlado Šimo – KLM Ružomberok
2. Ľubo Ivan – LMK Nitra
3. Paľo Rebroš – individuálny člen
Náhradník: Rudo Masný – MK Záhorie.
Reprezentáciu doplní F. Ruisl – MK Záhorie – mimo družstvo SLOVAKIA

Verejné súťaže F3F

15.8.2015  Kojšovka Cup 2015, JUDr. Marián Staško
18.10.2015 Dunitrans CUP, MIlan Ďuriš – SÚŤAŽ JE PRE NEPRIAZNIVÚ PREDPOVEĎ POČASIA ZRUŠENÁ:
24.10.2015  Košický svah 2015, Ing. Ladislav Virág

Otvorenie registrácie na súťaže:

F3F Raná (CZ): 4.3.2015 o 20:00 hod, REGISTRÁCIA
F3F Donaupokal (A): 15.2.2015 o 20:00 hod, REGISTRÁCIA
F3F Slovakia OPEN (SK): 1.7.2015 o 00:00 hod – REGISTRÁCIA
F3F DM Hanstholm (DK): 8.2.2015, REGISTRÁCIA
F3F Nockalm-Pokal a Almenland-Race(A): 1.3.2015 REGISTRÁCIA
F3F VIKTORIA (Spain): 27.3.2015 ET,WC REGISTRÁCIA
F3F Lemoncello Cup (France/Italy): 1.4.2015 REGISTRÁCIA
F3F Pyrénees Cup (France) 1.4.2015 REGISTRÁCIA

Súťaže EUROCONTEST F3F 2015

Súťaže World Cup F3F 2015

Súťaže Kalendár ZMoS 2015

Hodnotenie sezóny F3F – Sezóna 2015

Príprava termínov súťaží pre rok 2016

Prosím záujemcov o usporiadanie súťaží Seriálu MaSR F3F v r.2016 aby mi nahlásili termín svojej súťaže do 15.11.2015.
Nutnou podmienkou pre zaradenie súťaže do Seriálu MaSR 2016 je zabezpečené technické vybavenie pre meranie a kvalifikovaní rozhodcovia v zmysle Športového poriadku SR.
Termín pre zadanie medzinárodnej súťaže do kalendára FAI je do 15.10.2015.

13.10.2015 bolo spustené zadávanie súťaží do kalendára súťaží leteckých modelárov ZMoS na rok 2016. Pre zadávanie súťaží platia rovnaké pravidlá ako v roku 2015. Každý predseda klubu alebo individuálny člen je povinný pre zadanie súťaží použiť webový formulár dostupný z hlavného menu stránky www.aeromodelling.sk alebo použiť tento priamy odkaz.

Prihlášky zaslané emailom alebo iným spôsobom nebudú akceptované. Akcie zadané do kalendára, ktoré nebudú kompletne vyplnené budú z kalendára vymazané.
V prípade zadania nesprávnych údajov kontaktujte správcu kalendára emailom.