Seriál Pálenica + Záhorie F3F 2022


Pálenica 2021

V nedeľu 20.3.2022 bola prvá súťaž seriálu verejných F3F súťaží pod Lacovou taktovkou (LMK Tr. Turná) na Turbulátore nad Sobotišťom. Účasť bola hojná, 17 pilotov z toho dvaja z Fínska (Marko a Mikko) a dvaja z Rakúska (Hannes a Alfréd). 

Ráno bolo chladno, 5°C a fúkal JV vietor 6-8m/s. Prvé kolo sa rozbeho okolo 10.hodiny a najlepší čas 45,47s odletel nováčik na Turbulátore Mikko Råman (FIN) s FS6.  V druhom a štvrtom kole najlepší čas 47,17s a 40.60s zaletel stále sa zlepšujúci Laco (Wasabi). Tretie kolo 43,95s  patrilo Rasťovi (Wasabi), piate 41,89s Alfrédovi (AUT) Pitbull2. Šieste kolo najlepšie 43,48s Marko Alho (FIN) Wasabi a siedme Miloš Hudcovič (Crossower) s časom 48,91s.

Podmienky sa menili počas súťaže, ku koncu vietor zoslabol a bolo rozhodnuté, že po siedmom kole sa súťaž ukončí. 

S veľkým rozdielom zvíťazil Marko Alho, druhý Laco Vašek, tretí Robo Bartok (všetci Wasabi).

Súťaž prebehla bez väčších komplikácií, preverili sme si ako na tom sme po Covide a zime,  kde sú rezervy do novej F3F sezóny. Všetkým nám to  pomohlo na chvíľu odísť mysľou do iného sveta …

Výsledky: f3xvault

 

Čo je seriál Pálenica + Záhorie F3F ?

Seriál súťaží kat. F3F pre širokú verejnosť, zúčastniť sa môžu aj neregistrovaní piloti. Pozostáva z 9-tich verejných súťaží F3F uvedených v kalendári LERMAS (okrem 17./18.09.2022 XVIII.ročník MRA). V spolupráci ich poriadajú LMK Istropolitana a LMK Trenčianska Turná na svahoch od Trenčína po Senicu.

Súťaží sa podľa pravidiel FAI pre kategóriu F3F na rok 2022.
Meranie a zvonenie na bázach bude organizované s aktívnym zapojením všetkých súťažiacich (bázy a meranie času).

Ocenení budú prví traja najlepší piloti v celkovom poradí. Štartovné je 5€. Vklad z každej súťaže sa použije na zabezpečenie cien pre 1.-3. miesto celého seriálu.

Súťaž bude započítaná do celkového hodnotenia ak sa na nej zúčastní najmenej 5 pilotov. Aby bol vyhodnotený celkový víťaz musia byť odlietané aspoň 2 platné súťaže. Do celkového výsledku seriálu sa započíta počet zorganizovaných seriálových súťaží delené dvomi a zaokrúhlené nahor, ak sa odletí iba jedna súťaž , nebude vyhodnotený celkový víťaz.

Termíny jednotlivých súťaží sú v kalendári LERMAS a budú zverejnené aj na stránkach F3x.sk a elektromodely.sk. Vždy vo štvrtok pred súťažou bude zverejnené upresnenie miesta konania súťaže. Čas stretnutia na kopcoch bude vždy o 9:30 hod. Súťažné lety sa uskutočnia v čase 10:00 – 17:00.
Registrácia pilotov elektronicky na stránkach F3x.sk a elektromodely.sk, alebo priamo na kopci pred súťažou.

PROPOZÍCIE