Seriál Pálenica + Záhorie F3F 2023

24./25.6.2023    #4  Registrácia od 14.6.2023

15./16.4.20230  #3  zrušená pre nevhodné podmienky

25.3.2023      #2    Výsledky

18.3.2023      #1   Výsledky

Priebežné poradie

Odkaz na Lacovu stránku


Čo je seriál Záhorie a Pálenica 2023 ?

Seriál bude tvorený verejnými súťažami v kategórii F3F, ktorých sa môžu zúčastniť aj neregistrovaní piloti. Maximálny počet pilotov v jednej súťaži je 20. Seriál usporiadajú v spolupráci LMK Istropolitana a LMK Trenčianska Turná.  Bude pozostávať z niekoľkých súťaží organizovaných na svahoch medzi Trenčínom a Senicou. Menovite Ostrý vrch (ZSZ), Turbulátor (JV), Havran (SSV), Bezovec (SSZ) a Lysica (J). Súťažiť sa bude podľa pravidiel FAI pre kategóriu F3F na rok 2023 s možnosťou miestnej úpravy.
Meranie a zvonenie na bázach bude organizované s aktívnym zapojením všetkých súťažiacich (bázy a meranie času).
Súťaže budú brané ako tréningy a relax a nie honba za trofejami aj keď počas každej súťaže bude víťaz odmenený ohnivou vodou a prvý traja medajlami.
Ocenení budú aj prvý traja najlepší piloti v celkovom poradí pohármi na záver sezóny.

Štartovné bude 5€. Vklad z každej súťaže sa použije na zabezpečenie cien pre 1.-3. miesto celého seriálu. 

Súťaž bude platná ak sa zúčastní najmenej 5 pilotov. Aby bol vyhodnotený celkový víťaz musia byť odlietané aspoň 2 platné súťaže. Do celkového výsledku seriálu sa započíta počet zorganizovaných seriálových súťaží delené dvomi a zaokrúhlené nahor a to nasledovne:
1 súťaž – bez celkového víťaza
2 súťaže – započítajú sa obe
3 súťaže (3/2<) – započítajú sa 2 najlepšie výsledky 
4 súťaže (4/2) – započítajú sa 2 najlepšie výsledky
5 súťaží (5/2<) – započítajú sa 3 najlepšie výsledky
6 súťaží (6/3) – započítajú sa 3 najlepšie výsledky a tak ďalej…

Termíny jednotlivých súťaží sú v kalendári LERMAS a budú zverejnené aj na stránkach F3x.sk a elektromodely.sk, kde bude vždy vo štvrtok upresnenie o mieste konania súťaže. Čas stretnutia na kopcoch budú vždy o 9:30. Súťažné lety sa uskutočnia v čase 10:00 – 17:00. Súťaže budú jednodňové.
Registrácia pilotov bude elektronicky na f3xvault.com, oznámená na stránkach F3x.sk a elektromodely.sk