Pravidlá, rozhodnutie DÚ

Zmeny v podmienkach pre lietanie v Rakúsku od 1.1.2021

Pravidlá FAI F3  – 2024: originál /ENG/
Všeobecné pravidlá FAI 2024 – originál/ENG/

Pravidlá RC-XXL – národná kategéoria
ŠPORTOVÝ PORIADOK – LERMAS 2020

FAI nálepka pre označenie modelov na medzinárodných súťažiach (EXCEL formát)
FAI nalepka 2016

Rozhodnutie Dopravného úradu R2-2019, ktorým sa určujú podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota a platí od 15.11.2019.