Sezóna 2023

Slovenský pohár F3F 2023

Č. Dátum Poriadateľ LERMAS
1. 29.-30.4.2023 RC Letka Košice
Propozície
Info
Registrácia 28.5.23
2. 20.-21.5.2023 LMK – FF – PIEŠŤANY
Propozície
Info
Registrácia 2.5.23
3. 27.-28.5.2023 III.ROČNÍK POHÁR GUGLA
Propozície
Info
Registrácia
4. 10.-11.06.2023 MODEL KLUB VSŽ KOŠICE Info
5. 1.-2.7.2023 RC Letka Košice Info

6. 26.-27.8.2023 LMK Trenčianska Turná
Propozície
Info
7. 16.-17.9.2023 LMK Istropolitana
Propozície
Info
Priebežné poradie – kvalifikácia na MaSR F3F 2023

 

Verejné súťaže F3F

Č. Dátum Poriadateľ LERMAS
    Pálenica + Záhorie F3F seriál verejných súťaží  Info

Pekný Lacov kalendár súťaží 2023

Pre F3F sezónu 2023 platia  pravidlá pre súťaže F3F na Slovensku pre rok 2023 a pravidlá pre výber reprezentácie zverejnené na Lacovej stránke. Je tam tiež pekný prehľad registrácie na medzinárodné súťaže s prístupom na f3xVault a termínmi otvorenia registrácie.