Sezóna 2023

Slovenský pohár F3F 2023 – Slovakia Cup F3F

Č. Dátum Poriadateľ LERMAS
1. 29.-30.4.2023 RC Letka Košice
Propozície
Info
Výsledky
2. 19.-20.8.2023 LMK – FF – PIEŠŤANY
Propozície     Náhradný termín
Info

3. 27.-28.5.2023 III.ROČNÍK POHÁR GUGLA
Propozície
Info
Registrácia
4. 10.-11.06.2023 MODEL KLUB VSŽ KOŠICE
Propozície
Info
Registrácia
5. 1.-2.7.2023 RC Letka Košice Info
Registrácia
6. 26.-27.8.2023 LMK Trenčianska Turná
Propozície
Info
7. 16.-17.9.2023 LMK Istropolitana
Propozície
Info
Priebežné poradie – kvalifikácia na MaSR F3F 2023

Medzinárodné súťaže

Č. Dátum Poriadateľ Info
 1.  6.-8.10.2023 Medzinárodná súťaž Donaupokal F3F (A) F3xVault
 2.  2.-4.6.2023 Slovenia F3F Cup F3xVault
 2.  21.-23.4.2023 F3F Nockalm Pokal 2023 F3xVault

Verejné súťaže F3F

Č. Dátum Poriadateľ LERMAS
    Pálenica + Záhorie F3F seriál verejných súťaží  Info

Pekný Lacov kalendár súťaží 2023

Pre F3F sezónu 2023 platia  pravidlá pre súťaže F3F na Slovensku pre rok 2023 a pravidlá pre výber reprezentácie zverejnené na Lacovej stránke. Je tam tiež pekný prehľad registrácie na medzinárodné súťaže s prístupom na f3xVault a termínmi otvorenia registrácie.