Klubový seriál F3F MK Záhorie 2018 / #1 a Bitka o Bošácku pálenicu

Klubový seriál F3F MK Záhorie 2018 / #1 a Bitka o Bošácku pálenicu

Súťažnú sezónu F3F sme začali prvou súťažou Klubového seriálu F3F MK Záhorie na Peckovej. Spojili sme to s „Bitkou o Bošácku pálenicu“, ktorú mal v pláne Laco Vašek pred týždňom ale pre nevhodné podmienky sa nekonala.
Prišlo celkom 13 pilotov, z toho 6 z Rakúska. Keď sme ráno prišli na Turbulátor, boli už tam aj s technikou, ktorá pripomínala koncert Pink Floyd… Hannes chcel odskúšať techniku na Donaupokal a spolu s Christianom robili výsledky, za čo im ďakujem.
Na bázach sme sa striedali a prišiel nám pomôcť aj Ivan Svetlík (nadejný F3F pilot ..?)
Chvíľu sme čakali na vietor a asi o 10:30hod sme zažali lietať v JV vetre 4-5m/s. Na Turbulátor sú to dosť chudobné podmienky, čo je vidieť aj na výsledkoch (1.kolo 56.75s, 2. 60.03s, 3. 71.98, 4. 66.77s, 5. 78.35s). Rýchlosť vetra kolísala, vyskytli sa aj opravy.
Po dvoch kolách sme urobili pauzu a prišli na rad kolená, ktoré tradične priviezol Laco Vašek. Dúfali sme, že podmienky sa vylepšia ale nestalo sa. Vážnym varovaním bola deštrukcia prvých dvoch cien uložených na slnku… Odleteli sme ešte tri kolá a súťaž sme ukončili.

Bitku o Bošácku pálenicu a prvú súťaž Klubového seriálu F3F zaslúžene vyhral Josef Viklický(A), druhý bol Christian Schimanek(A), tretí Arthur Frenslich(A).
VÝSLEDKY / RESULTS
Arhtur lietal s novým NEEDE100 DSL s motýľom a išlo mu to celkom dobre.
Spotrebované tekutiny sme doplnili v salaši pri Kunovskej priehrade
FOTO
Ďakujem všetkým za pomoc, priateľskú atmosféru a hladký priebeh súťaže. Lacovi ďakujem za to, že sa postaral o ceny a stravu pre hladných pilotov.

There are 1 comments. Add yours

  1. Pingback: Bitka o Bošácku pálenicu – B A Č A B Ú K 9. apríla 2018

    […] Odkaz na článok na F3X.sk […]

Join the Conversation