Sezóna 2021

Seriál Majstrovstiev SR F3F

Podľa zásad prijatých v INFO systéme LERMAS, by propozície súťaží mali byť vložené do informácií o súťaži.

Dátum Názov Organizátor LERMAS Link
17.-18.04.2021 Kojšovka Cup MK VSŽ KOŠICE Info
24.04.2021 F3F Košice JAR 2021 RC Letka Košice Info
15./16.05.2021 Piešťanský svah LMK – FF – PIEŠŤANY Info
12.-13.06.2021 PP Mesta Dobšiná IČ Štefan Andoga Info
21./22.08.2021 F3F Košice LETO 2021 RC Letka Košice Info
04./05.09.2021 Istropolitana F3F LMK Istropolitana Info
25./26.09.2021 Bača cup LMK – 122 Trenčianska Turná Info

Medzinárodné súťaže F3F

Predsedníctvo CIAM FAI sa rozhodlo z dôvodu zlej situácie s coronavírom pozastaviť hodnotenie Svetového pohára až do 10. mája.  To znamená, že všetky súťaže FAI kalendára do 10.mája sa nekonajú. Pre nás sú to F3F súťaže Raná(CZ), Donaupokal(A), SpringCup (PL). Po 10.máji bude update kalendára FAI.


Verejné súťaže F3F

Dátum Názov Organizátor LERMAS link
5./6.06.2021 Klubový seriál Záhorie LMK Istropolitana info
10./11.07.2021 Klubový seriál Záhorie LMK Istropolitana info
14./15.08.2021 Klubový seriál Záhorie LMK Istropolitana info
29.08.2021 Košický retro svah MODEL KLUB VSŽ KOŠICE info
11./12.09.2021 XVII.ROČNÍK MRA IČ Štefan Andoga info
03.10.2021 Košický svah MODEL KLUB VSŽ KOŠICE info
23.24.10.2021 Klubový seriál Záhorie LMK Istropolitana info

COVID a súťaže

Keďže na stránke LERMAS nie je žiadna informácia o súťažiach z kalendára LERMAS a vidím ako je to s koronaopatreniami, predpokladám, že platí to isté (žiadne súťaže do 10.5.2021) (…alebo aj nie :-)) pre všetky súťaže aj u nás.