Pravidlá, rozhodnutie DÚ

Pravidlá FAI F3F – 2014: originál /ENG/ a slovenský preklad
Pravidlá RC-XXL – národná kategéoria
ŠPORTOVÝ PORIADOK SR PRE LETECKÝCH MODELÁROV – VŠEOBECNÁ ČASŤ

FAI nálepka pre označenie modelov na medzinárodných súťažiach (EXCEL formát)
FAI nalepka 2016

Rozhodnutie Dopravného úradu R2-2019, ktorým sa určujú podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota a platí od 15.11.2019.