Sezóna 2019

Seriál Majstrovstiev SR F3F 2019

Celkové poradie: S MaSR F3F 2019

Názov Klub Termín Miesto
1. SERIÁL MaSR – F3F LETECKO – MODELÁRSKY KLUB – FF – PIEŠŤANY 18.05.2019 Bezovec, Bošáca, Ostrý Vrch
PROPOZÍCIE VÝSLEDKY
2. SERIÁL MaSR – F3F Ondrejka Peter, LeRMAS 25.05.2019 Horné Jaseno, Martin
PROPOZÍCIE VÝSLEDKY
3. XXIX. ROČNÍK PPP MESTA DOBŠINÁ IČ Štefan Andoga 15.06.2019 DOBŠINSKÝ KOPEC- GUGEL
PROPOZÍCIE VÝSLEDKY
4. SERIÁL MaSR – F3F Ružomberok KLM Ružomberok 07.07.2019 Svahy na Liptove
PROPOZÍCIE VÝSLEDKY FOTO
5. RC Letka Kosice F3F RC Letka Košice 18.08.2019 Dobšiná
PROPOZÍCIE VÝSLEDKY FOTO
6. SERIÁL MaSR – F3F LMK Istropolitana 14./15.09.2019 Havran
PROPOZÍCIE VÝSLEDKY PILOTSTAT FOTO
 
7. SERIÁL MaSR – F3F Letecko-modelársky klub 122 Trenčianska Turná 06.10.2019 Bezovec
PROPOZÍCIE VÝSLEDKY
 

Seriál Majstrovstiev Slovenskej Republiky F3F 2019. (Pravidlá)

  1. Súťaže S-MaSR budú lietané v zmysle pravidiel FAI.
  2. Usporiadateľ seriálovej súťaže zodpovedá za technické vybavenie pre meranie a za kvalifikovaných rozhodcov v zmysle Športového poriadku SR a FAI pravidiel.
  3. Pilot musí mať platnú licenciu .
  4. Pri absencií licencie , nebude pilot vyhodnotený v rebríčku S-MaSR.
  5. Jednotlivú seriálovú súťaž musí lietať minimálne 5 pilotov s platnou licenciou .
  6. Súťaž bude započítaná do rebríčka S-MaSR s min. počtom kôl 4(štyri).
  7. Výsledky budú prepočítané na 1000 bodov.
  8. V prípade rovnosti počtu bodov, o poradí rozhodne škrtaný výsledok.
  9. Majster republiky bude vyhodnotený z 3(troch) najlepších výsledkov.

REPREZENTÁCIA SR


Verejné súťaže F3F

 

Názov Klub Termín Miesto
Bitka o Bošácku pálenicu 2. ročník Letecko-modelársky klub – 122 Trenčianska Turná 07.04.2019 Pecková – Turbulátor
Článok na F3X GRAF KOLÁ VÝSLEDKY
 
Klubový seriál F3F – Záhorie LMK Istropolitana 21.04.2019 Pecková
Článok na F3X Graf výsledkov VÝSLEDKY
 
Klubový seriál F3F – Záhorie LMK Istropolitana 01.06.2019 Pecková, Ostrý vrch
Článok na F3X VÝSLEDKY
 
Klubový seriál F3F – Záhorie LMK Istropolitana 25.08.2019 Pecková, Ostrý vrch
Súťaž je zrušená
 
Košický svah ZO ZTŠČ MODEL KLUB VSŽ KOŠICE 29.8.2019 Košice
VÝSLEDKY
 
Klubový seriál F3F – Záhorie LMK Istropolitana 07.09.2019 – 08.09.2019 Pecková, Ostrý vrch
Súťaž je zrušená
 
XV.ROČNÍK MRA IČ Štefan Andoga 21.09.2019 – 22.09.2019 DOBŠINSKÝ KOPEC GUGEL
 
Klubový seriál F3F – Záhorie LMK Istropolitana 20.10.2019 Pecková
Článok na F3X Graf výsledkov VÝSLEDKY CELKOVÉ PORADIE