Sezóna 2017

F3F

Súťaže SMaSR F3F 2017
Prihlasovanie seriálovej súťaže robte cez portál RLM ZMOS kde treba byť zaregistrovaný. Súťaže je možné prihlasovať do 31.12. 2016. Propozície budú na tejto stránke doplnené postupne. Žiadam usporiadateľov, aby propozície zverejnili najneskôr 90 dní pred konaním súťaže. Prihlasovanie súťažiacich bude tiež na tejto stránke.

K registrácii na súťaž cez formulár na www.F3x.sk bude doplnený PILOT LIST, za jeho aktualizáciu je zodpovedný organizátor súťaže (dostane k tomu prístupové práva).

Bližšie informácie o seriálových súťažiach sú na tomto odkaze

SERIÁL MaSR F3F 2017

Konečné poradie S MaSR F3F 2017

LE-2017-022-01 LMK FF Piešťany 20.5.2017 M Hudcovič, M Kromholc
VÝSLEDKY: Celkové F3F Piestany 2017, započítavané do MaSR F3F 2017 F3F Piestany_MaSR_2017
FOTO zo súťaže, hostina od Miloša
Článok na F3X

LE-2017-516-01 Dobšiná 10.6.-11.6. 2017 Štefan Andoga
Celkové výsledky
Článok na F3X

LE-2017-004-03 KLM Ružomberok 30.7. 2017 Vlado Šimo
VÝSLEDKY
Článok na F3X

LE-2017-154-07 RC Letka Košice 26.8.-27.8. 2017 Robo Bartok
VÝSLEDKY, pilot GRAF, jednotlivé KOLÁ, odkaz na stránku organizátora

LE-2017-008-04 LMK Nitra – Milan Ďuriš – zrušená

LE-2017-603-01 Žilina Martin 1.10. 2017   Peter Ondrejka
VÝSLEDKY  ,  pilot stat GRAF ,    FOTO

LE-2017-104-02 RCM Prešov – Vladimír Gábor – zrušená

Seriál Majstrovstiev Slovenskej Republiky F3F 2017. (Pravidlá)
1. Súťaže S-MaSR budú lietané v zmysle pravidiel FAI.
2. Usporiadateľ seriálovej súťaže zodpovedá za technické vybavenie pre meranie a za kvalifikovaných rozhodcov v zmysle Športového poriadku SR a FAI pravidiel.
3. Pilot musí mať platnú licenciu ZMOS.
4. Pri absencií licencie ZMOS, nebude pilot vyhodnotený v rebríčku S-MaSR.
5. Seriálovú súťaž musí lietať minimálne 5 pilotov s platnou licenciou ZMOS.
6. Súťaž bude započítaná do rebríčka S-MaSR s min. počtom kôl 4(štyri).
7. Výsledky budú prepočítané na 1000 bodov.
8. V prípade rovnosti počtu bodov, o poradí rozhodne škrtaný výsledok.
9. Majster republiky bude vyhodnotený z 3(troch) najlepších výsledkov.

Verejné súťaže F3F 2017.
Prihlasovanie verejnej súťaže tiež cez portál RLM ZMOS kde treba byť zaregistrovaný.

LE-2017-104-01 RCM Prešov 15.4.-16.4. 2017 Vladimír Gábor

LE-2017-049-03 Košický svah 6.5. 2017 Rudolf Sandor – súťaž prekladám
nakoľko je v tomto termíne súťaž aj na Dobšinej, náhradný dátum uvediem v predstihu

LE-2017-004-02 KLM Ružomberok 10.6.-11.6. 2017 Bohuš Haluška

LE-2017-049-06 Cassovia Cup Košice 1.7. 2017 Marian Staško

LE-2017-516-02 MRA 6.5.-7.5. 2017 (preložená) Štefan Andoga

LE-2017-049-03 Dunitrans 14.10-15.10. 2017 Milan Duriš

Klubový seriál F3F MK Záhorie 2017
Pravidlá :
Súťaží sa podľa pravidiel FAI pre kat. F3F. Súťaž je verejná, účasť dobrovoľná, vklad 5 EUR na osobu. Vklad z každej súťaže sa použije na zabezpečenie cien pre víťazov 1.-3. miesto celého seriálu.
Meranie a zvonenie na bázach bude organizovaná s aktívnym zapojením všetkých súťažiacich (bázy a meranie času).
Lieta sa na Peckovej
8.4.2017 – článok na F3x.sk
22.4.2017 – článok na F3x.sk
6.5.2017 – súťaž sa z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok nekonala
4.6.2017 – článok na F3x.sk
1.7.2017 – z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia sa nekoná
8.7.2017 – článok na F3x.sk
2.9.2017 – článok na F3x.sk

Do celkového výsledku seriálu sa započíta počet zorganizovaných seriálových súťaží delené dvomi a zaokrúhlené nahor. Započítavajú sa iba súťaže, kde min. počet súťažiacich je 5.

Bližšie informácie o verejných súťažiach sú na tomto odkaze

Zahraničné súťaže F3F 2017 Worldcup/Eurocontest.

ID:11577 31.3.-2.4.2017 Raná open
ID:11595 13.-15.4. La Muela
ID:11759 29.-30.4 Donauwanderpokal
ID:11649 12.-14.5. Spring cup
ID:11857 19.-21.5. RC Network
ID:11762 26.-28.5. Almenlandrace
ID:11766 16.-18.6. Nockalm Pokal
ID:11795 8.-10.9. Slovakia Open
ID:11840 30.9-2.10. German Open

Kompletný zoznam zahraničných WC/EC súťaží s bližšími informáciami nájdete na tomto odkaze

Kritéria výberu reprezentácie pre WCH FAI F3F 2018.

1. Členom reprezentácie môže byť len člen ZMOS a občan Slovenskej republiky.
2. Reprezentant súhlasí s podielom nákladov spojených s jeho účasťou na MS, ME.
(výšku podielu nákladov oznámi nominovaným reprezentantom tréner)
3. Členov reprezentačného družstva navrhuje tréner na základe dosiahnutých výsledkov.
4. Celkový počet členov širšieho reprezentačného družstva je 6, z toho sú 3 piloti užší reprezentačný team a 3 náhradníci.
5. Započítavať sa budú výsledky (bodový prepočet na víťaza) zo súťaží seriálu Eurotour a/alebo World Cup v roku 2017 a výsledok z S-MaSR F3F 2017.
6. Započítavajú sa celkom 4 výsledky:
• 3x najlepší výsledok seriálu Eurotour a/alebo World Cup (ET/WC) v roku 2017
• výsledok S-MaSR 2017, alebo nahradiť ďalším výsledkom (4. najlepšej) zo súťaží seriálu ET/WC v roku 2017, ale nie neúčasť (účasť = min. odlietané 3 súťaže v S-MaSR 2017).
7. Započítavané budú len platné súťaže WC/ET 2017 s účasťou minimálne 15 pilotov.
8. Ak odmietne niektorý z kvalifikovaných členov účasť v reprezentačnom družstve, bude jeho miesto ponúknuté ďalšiemu v poradí.
9. Ak to situácia bude vyžadovať, tréner F3F vykoná zmeny v definitívnom zložení reprezentačného družstva systémom fly off.

Výber reprezentácie WCH F3F 2018 Rugen Nemecko – PORADIE – Repre WCH F3F 2018
spracoval: Milan Krchňavý, tréner F3F

RCXXL

Kalendár súťaží ZMOS 2017

10.6.2017 – RC XXL Holíč 2017 – sa nekonala

11.6.2017 – RC XXL Myjava – VÝSLEDKY

22.7.2017 – Žilinské vleky VÝSLEDKY

19.8.2017 – IMI cup RC-XXL VÝSLEDKY
Článok a foto Vojto Stupák

1.10.2017 – RC-XXL METAKOV CUP Spišská Nová Ves – Miro Bigoš
VÝSLEDKY a článok na F3X

8.10.2017 – Podpolianske aerovleky 2017