Registrácia modelov podľa nariadenia EP 2019/947

Informácia od Jakuba Drmlu, člena predsedníctva ako je možné získať registráciu modelov podla Nariadenia EP 2019/947.

Ziaľ je realita taká, že aj napriek enormnej snahe LERMAS získať možnosť registrácie bezpilotných prostriedkov (modelov) na Slovensku táto možnosť nie je. 

Organizátori majstrovstiev F3F (Dánsko) a F1E (Rumunsko) potvrdili nasledujúce možnosti, že sú v poriadku a budú ich akceptovať. 

Prvá možnosť je absolvovať Luxemburský onli kurz. Po absolvovaní kurz to vygeneruje certifikát s identifikačným číslom a QR kódom. Treba absolvovať všetky časti kurzu (alebo ich aspoň otvoriť a zavrieť). Certifikát platí 5 rokov. Kurz je online v angličtine a zadarmo: https://learningzone.eurocontrol.int/ilp/pages/description.jsf#/users/@self/catalogues/8264768/courses/11381402/description

Druhá možnosť je registrovať sa cez Rakúšanov, tam je ale registrácia spoplatnená (platba kartou online), certifikát platí 3 roky: https://www.dronespace.at/en

Tretia možnosť je registrácia cez Rumunov, tam je to ale po Rumunsky takže si treba dať ideálne stránku preložiť cez prehliadač do angličtiny: https://uas.caa.ro/ (v maili je priložený návod ako na to).

Informácia je z e-mailovej komunikácie A.Csontos – predsedovia klubov a IC.

Prehľad nečinnosti kompetentných orgánov SR a snahy niečo stým urobiť je v predchádzajúcom článku – link