Bezpilotné – neregistrácia

Dopravný úrad vypísal 16.12.2021 verejné obstarávanie na infosystém pre registráciu bezpilotných leteckých systémov (UAS), ktorý mal podľa NEP2019/947 platiť už od 31.12.2020. 

Termín predkladania ponúk 28.01.2022 09:00, dĺžka trvania 18 mesiacov. 

Odhadovaná hodnota 582 433,33 EUR bez DPH. Perfektné, keď to vedia odhadnúť na dve desatinné miesta a to ma napĺňa optimizmom, že v polovici budúceho roka (2023) …

Čo s poistením slovenského pilota UAS ?

Pilot UAS je každý, kto lieta s modelom, dronom a neviem s čím ďalším na diaľkové ovládanie. S poistením LERMAS (predtým ZMOS) to u nás je a bolo vždy veľmi neisté. Nízke krytie, obmedzená platnosť na registrované súťaže… proste problém pri účasti na súťaži v zahraničí, pri tréningoch, pri lietaní „za humnom“. Riešili sme to poistením v rakúskom Aeroklube ale od r. 2021, keď vstúpilo Nariadenie EU 2019/947 do platnosti pre všetky štáty EÚ mám problém, vďaka nečinnosti slovenských orgánov, s poistením znova.

Z oficiálnej odpovedi ÖAeC (rakúskeho Aeroklubu) z 2.2.2022 citujem: 

Podľa Nariadenia EÚ 947/2019 sa prevádzkovateľ bezpilotného prostriedku musí zaregistrovať v krajine, kde má registrované hlavné bydlisko. Poistenie ÖAeC (rakúskeho Aeroklubu) je platné len vtedy, ak sa preukážete platnou registráciou vo vašej krajine a preukazom / dokladom / o spôsobilosti (v ktorejkoľvek krajine).

Pre mňa teda platí, že poistenie rakúskeho Aeroklubu nebude platné (aj keď uhradím členský poplatok), lebo sa nemám kde na Slovensku zaregistrovať… Môžem lietať (ak som v Lermas) s poistením na slovenských súťažiach a akciách, ktoré sú v kalendári Lermas a FAI.

Registrácia na zahraničné súťaže FAI je podmienená mojou registráciou podľa  Nariadenia EÚ 947/2019 (EU regulation 2019/947: unique registration number / each pilot.)…

Napadá ma, že by sme sa mohli stať (Slovensko) „rajom pre neregistrovaných pilotov“, niečo podobné ako daňový raj vo finančníctve. Pripravme sa teda na plné letiská…

Čo do vtedy, kým…

Letová sezóna 2022 sa rozbieha, F3F sa lieta hlavne v jarných mesiacoch a naša registrácia na Slovensku je v nedohľadne. Konzultoval som to s trénerom F3F a Andrejom.

Z odpovedi od Andreja ( 8.2.2022) vyberám: Ľ. Krupár na tému registrácie leteckých modelárov podľa EU 2019/947 a navrhol, že zájdeme za štátnou tajomníčkou Ministerstva dopravy aby sme sa pokúsili v čo najkratšej dobe vybaviť udelenie hromadnej registrácie pre všetkých modelárov organizovaných v LERMAS-e až do doby, kým sa podarí sprevádzkovať portál na individuálnu registráciu. 

Ministerstvo dopravy…

Podľa šéfa sekcie civilného letectva Ministerstva dopravy, ministerstvo  podniklo (nezávisle na našom apele) vlastné kroky a zapojilo do tvorby náhradného systému registrácie vlastné IT-oddelenie, lebo je zrejmé, že registračný systém (podľa výberového konania) tak skoro nebude. Ostáva nám už len dúfať, že to ich IT-oddelenie zvládne dobre a včas (do 6.5.2022 pre nás, ktorí sme prihlásení, do súťaže Donaupokal v Hainburgu).

Svetlo na konci tunela ?

Na ministerstve dopravy sa uskutočnilo stretnutie, ktoré sprostredkoval  p. Krupár, predseda LERMAS, cez štátnu tajomníčku p. Brunckovú.
Za LERMAS sa ho zúčastnil Andredej Molčányi, predseda klubu TOP GUN,  s podpredsedom klubu Rasťom Rihákom (ktorý sa angažuje pri tvorbe reg. systému) a za Ministerstvo dopravy p. Michal Hýsek – šéf sekcie civilného letectva a p. Miroslav Kolesár šéf sekcii informatiky. IT-oddelenie z MD vytvorilo jednoduchý, no nášmu účelu registrácie ÚPLNE postačujúci, registračný systém, ktorého výstupom je PDF-dokument s vygenerovaným registračným číslom podľa NEK 2019/947.

Celé je to zatiaľ ešte v testovacej fáze, termín spustenia do prevádzky by v optimistickom prípade mohol byť začiatok apríla. Dojem zo stretnutia bol veľmi veľmi dobrý, účastníci boli dostatočne kompetentní a bolo vidno, že z ich strany je úprimná snaha vyriešiť našu situáciu.

Riešenie ….

Znova sa potvrdilo, že ani veľká snaha viacerých ľudí nestačí na neschopnosť a odmietanie jednotlivcov, ktorí majú tú moc…

Z registrácie na Slovensku nič nie je a tri roky ma to už zaujímať nemusí. Po niekoľkomesačnej snahe posunúť registráciu na Slovensku ďalej aspoň pre časť pilotov, ktorí sa chcú zúčastňovať súťaží v okolitých štátoch sme sa zaregistrovali v Rakúsku. Registrácia platí na 3 roky vo všetkých štátoch EÚ … ale  iba v roku 2022  na registrovaných plochách a letiskách . Kto chce podrobnosti, môže mi napísať…

Po 4 mesiacoch od registrácie v Rakúsku sme dostali e-mail od dronspace.at. že naša registrácia bola zrušená. Ako dôvod je uvedené, že registrácia na Slovensku v marci/apríli 2022 už bola možná :-). Táto informácia údajne pochádza od slovenskej inštitúcie… 

Fakty

Ako vyplýva zo ZMLUVY O DIELO na dodanie komplexného informačného systému (IS CRDÚ) pre manažment údajov Dopravného úradu, dátum podpísania zmluvy je 25.7.2022. Znamená to, že v Rakúsku nevedia o tom vôbec nič. Takže Rakúsko NIE !

V bode 4. Popis predmetu zákazky je článok 4.1.2.1.5 UAS preukazy, UAS register prevádzkovateľov. Tieto budované systémy budú spravovať celý životný cyklus registra prevádzkovateľov a preukazov spôsobilosti pre bezpilotné letecké systémy, vrátane výcvikových kurzov a preskúšania teoretických vedomostí uchádzačov. Realizuje sa tak vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/947. CR DÚ bude preberať zo systému informácie o vydaných preukazoch a registrovaných prevádzkovateľoch.

Rozpočet a harmonogram:
Nasadenie  začiatok T 510 – koniec T 570. 
Cena spolu za zmluvu o dielo  je 4 500 000,00 €

Znamená to, že naša registrácia je „iba omrvinkou v IS CRDÚ“. Ak budú dodržané termíny, registrácia na Slovensku bude možná po skončení nasadenia (T570), t.j. 15.2.2024.

Či sa niekto zaoberá preklenutím obdobia od 1.1.2021, od kedy platí NEP2019/947 pre EU, do 15.2.2024, som sa zatiaľ nikde nedozvedel. 

Aké sú naše možnosti ?

Nová informácia z 28.7.2023:

Vďaka aktivitám predsedu LERMAS a niekoľkých šikovných ľudí z komunity sa postupne darí pripravovať registračný systém pre pilotov bezpilotných prostriedkov, čo zahŕňa aj tých, ktorí lietajú s modelmi. Tento krok je reakciou na Vykonávacie nariadenie komisie EÚ 947/2019, ktorého zverejnením vznikla potreba registrácie bezpilotných prostriedkov v rámci Slovenskej republiky a celej Európskej únie. Táto registrácia umožní legálne používanie bezpilotných prostriedkov na území SR aj EÚ, čo je požiadavkou mnohých z vás.

Celý elektronický systém registrácie je momentálne v procese prípravy, a čoskoro bude zverejnený návod na jeho použitie. Avšak predtým je nutné vykonať niekoľko nevyhnutných krokov.

Prvým krokom je revízia a kontrola emailových adries a telefónnych čísel v LERMAS informačnom systéme, pretože tieto údaje sú neoddeliteľne spojené s procesom registrácie pilotov bezpilotných prostriedkov. Bez platnej emailovej adresy a telefónneho čísla nebude možné pilotov zaregistrovať. Termín na vykonanie kontroly a aktualizáciu údajov je stanovený do 20. augusta 2023.

 

Informácie a stav k 20.7.2022 sú v článku

There are 7 comments. Add yours

 1. 2nd máj 2022 | Laco Vašek says:
  Treba ale podotknúť, že to platí iba na registrovaných plochách a letiskách. Na kopcoch v Alpách si nezalietate...
  • 3rd máj 2022 | F.Ruisl says:
   Registrácia postačuje v roku 2022  iba na registrovaných plochách a letiskách. Všade inde je potrebný okrem registrácie aj "vodičák na lietanie s dronom"
   • 9th máj 2022 | Brano says:
    Predpokladám že SK licencia na dron mi je v AT k ničomu :-(. Či?
    • 9th máj 2022 | F.Ruisl says:
     Neviem akú SK licenciu máš. SK registráciu podľa NEP2019/947 a "vodičák na dron" podľa mojich informácií sa nedá na Slovensku urobiť.
     • 9th máj 2022 | Brano says:
      Ferko mám POVOLENIE NA LIETANIE S BEZPILOTNÝM LIETADLOM . Teoretickú aj praktickú skúšku som robil na Dopravnom Úrade ešte v roku 2020.
     • 9th máj 2022 | F.Ruisl says:
      V Rakúsku je vyžadovaná registrácia podľa NEP2019/947 a bez nej nemôžeš lietať s ničím nad 250g. Nechcem Ťa zavádzať, nie som odborník, iba som hľadal informácie ako by sme mohli súťažne lietať aj v zahraničí. Záväznú odpoveď by Ti mal dať Dopravný úrad, ktorý na registráciu podľa NEP2019/947 vypísal verejnú súťaž s termínom riešenia 18 mesiacov od 28.01.2022. To znamená, že registrácia na Slovensku zatiaľ nie je možná. Podľa mojej skúsenosti sa registrácia dá urobiť pri prvom evente v Rakúsku (ak tam máš nejaký job) .
 2. 17th marec 2022 | Laco Vašek says:
  Asi dám do zvonca...