Seriál Pálenica + Záhorie F3F 2023

Celkové poradie – f3xVault

1. Fero Ruisl
2. Laco Vašek
3. Luděk Navarčík
4. Ivan Svetlík

Odlietali sa štyri súťaže z plánovaných sedem súťaží.

Slávnostné vyhodnotenie prebehlo 18.11.2023 po 18. hodine na družnom stretnutí v petržalskej reštaurácii „Hall of kings“.

 

Pálenica + Záhorie #7  12./13.8.2023  z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia sa súťaž nebude konať.

******

Pálenica + Záhorie #6   29./30.7.23 – pre nevhodný smer vetra je súťaž zrušená.
15.7.2023 #5

S vidinou dobrej predpovede počasia na sobotu 15.7.23 pre Turbulátor zorganizoval LMK Istropolitana pokračovanie seriálu verejných súťaží F3F. Lietalo 12 pilotov z toho traja z Rakúska a po prvý krát aj Radek Plch (CZ). 

Na vietor sme zo začiatku museli trochu čakať asi 20 minút ale asi o 10:30 sme začali lietať. Radek si dal oboznamovací let… Priebeh súťaže zdržiavali opravy, keď sa vietor udržal 20s pod FAI limitom… Cez deň vystúpila teplota blízko k  30°C a využili sme aj úkryt v krovinách Turbulátora. Vietor zosilnel na 4-7m/s s premenlivým smerom.

Po 4. kole sme urobili krátku prestávku. Ľuboslav mal narodky a prekvapil objednanou pizzou s nealko Birellom pre všetkých. Gratulujem ešte raz a vďaka… Od tej chvíle sa mu začalo aj dariť a zažil asi najrýchlejšie merané sekundy na svahu medzi bázami. 

Na bázach sa striedali piloti, štartéra alternoval Luděk so mnou. Laco tradične navaril kávu pre všetkých.

Najlepší čas súťaže 43,81s odletel Rasťo v poslednom, 11. kole.

Po 11 kolách asi o 17. hod bola súťaž ukončená a premiestnili sme sa do Koliby v Senici, kde v družnej atmosfére prebehlo aj vyhodnotenie.

Zvíťazil F. Ruisl, druhý L. Vašek, tretí R. Plch. Výsledky#5

Link na Lacov článok

24.6.2023 #4

Za účasti 10 pilotov sa lietala na Bezovci ďalšia verejná súťaž F3F zo seriálu Pálenica + Záhorie, usporiadal ju LMK Istropolitana aj s Lacovou pomocou.

Fúkal SZ-S nárazový vietor, zrána do 6m/s a ku koncu postupne zosilnel na 10m/s, teplota 24°C, po horúcom týždni, veľmi príjemná.

Od 10. do 16. hodiny sme v družnej atmosfére odlietali spolu 12 kôl s dvomi 20min. prestávkami.  Miro poškodil dva modely a po druhom kole už dolietal, Alfred hneď po štarte havaroval a Miloša zafúklo pri pristávaní do lesa za kopec ale darilo sa pripraveným…  

Zvíťazil Laco Vašek LMK Tr. Turná, druhý Luděk Navarčík LMK Istropolitana a tretí bol Alfred Salmhofer (A).

Výsledky

Link na Lacov článok…

15./16.4.20230  #3  zrušená pre nevhodné podmienky
25.3.2023      #2    Výsledky

18.3.2023      #1   Výsledky

Priebežné poradie

Odkaz na Lacovu stránku


Čo je seriál Záhorie a Pálenica 2023 ?

Seriál bude tvorený verejnými súťažami v kategórii F3F, ktorých sa môžu zúčastniť aj neregistrovaní piloti. Maximálny počet pilotov v jednej súťaži je 20. Seriál usporiadajú v spolupráci LMK Istropolitana a LMK Trenčianska Turná.  Bude pozostávať z niekoľkých súťaží organizovaných na svahoch medzi Trenčínom a Senicou. Menovite Ostrý vrch (ZSZ), Turbulátor (JV), Havran (SSV), Bezovec (SSZ) a Lysica (J). Súťažiť sa bude podľa pravidiel FAI pre kategóriu F3F na rok 2023 s možnosťou miestnej úpravy.
Meranie a zvonenie na bázach bude organizované s aktívnym zapojením všetkých súťažiacich (bázy a meranie času).
Súťaže budú brané ako tréningy a relax a nie honba za trofejami aj keď počas každej súťaže bude víťaz odmenený ohnivou vodou a prvý traja medailami.
Ocenení budú aj prvý traja najlepší piloti v celkovom poradí pohármi na záver sezóny.

Štartovné bude 5€. Vklad z každej súťaže sa použije na zabezpečenie cien pre 1.-3. miesto celého seriálu. 

Súťaž bude platná ak sa zúčastní najmenej 5 pilotov. Aby bol vyhodnotený celkový víťaz musia byť odlietané aspoň 2 platné súťaže. Do celkového výsledku seriálu sa započíta počet zorganizovaných seriálových súťaží delené dvomi a zaokrúhlené nahor a to nasledovne:
1 súťaž – bez celkového víťaza
2 súťaže – započítajú sa obe
3 súťaže (3/2<) – započítajú sa 2 najlepšie výsledky 
4 súťaže (4/2) – započítajú sa 2 najlepšie výsledky
5 súťaží (5/2<) – započítajú sa 3 najlepšie výsledky
6 súťaží (6/3) – započítajú sa 3 najlepšie výsledky a tak ďalej…

Termíny jednotlivých súťaží sú v kalendári LERMAS a budú zverejnené aj na stránkach F3x.sk a elektromodely.sk, kde bude vždy vo štvrtok upresnenie o mieste konania súťaže. Čas stretnutia na kopcoch budú vždy o 9:30. Súťažné lety sa uskutočnia v čase 10:00 – 17:00. Súťaže budú jednodňové.
Registrácia pilotov bude elektronicky na f3xvault.com, oznámená na stránkach F3x.sk a elektromodely.sk