Seriál MaSR F3F 2014 – MK Záhorie

Seriál MaSR F3F 2014 – MK Záhorie

Úvodnú súťaž Seriálu MaSR F3F 2014 v náhradnom „veľkonočnom“ termíne 19.4.2014 zorganizoval MK Záhorie na Peckovej. Prezentovalo sa 20 pilotov, z toho štyria z Rakúska.

Počasie si zase trochu zašpásovalo a miesto sľúbeného silného vetra sa na začiatku súťaže čakalo na vietor a prvé dve kolá sa lietali na hranici 3m/s s viacerými opravami. Potom vietor zosilnel a pulzoval ako smer tak aj rýchlosť. Neskôr pri prechode oblačnosti sa odklonil vietor na viac ako 45° zo smeru, čo spôsobilo zase zdržanie.
Celkom sa podarilo odletieť 7 súťažných kôl v ťažkých, silne turbulentných podmienkach. Niekoľko modelov bolo poškodených a niekoľko štartov skončilo s výsledkom nula.

Správne navážené v pravú chvíľu mal Milan Ďuriš z LMK Nitra v 5.kole , keď zaletel najlepší čas súťaže 42,82s.
Podľa slov klasika „…bič plieska až na konci…“ zvíťazil F.Ruisl, druhý bol Luděk Navarčík obaja z MK Záhorie s modelmi Rotmilan F3F a tretie miesto vybojoval Milan Ďuriš z LMK Nitra so Stingerom.

VÝSLEDKY a FOTO od Zdena Matejku

Zdeno Matejka spracoval zaujímavý GRAF výsledkov pre 1. až 10. miesto zo súťaže.
Na jeho podnet som urobil Prehľad poradia v každom kole.