Reprezentácia SR

WCH F3F 2018 Rugen Nemecko

Ďalšie FAI majstrovstvá sveta F3F budú v Nemecku 7.-13.10.2018 – Kap Arkona – Rujana.
BULLETIN č.1 je na oficiálnej stránke MS F3F 2018

Výber reprezentácie WCH F3F 2018 Rugen Nemecko – PORADIE – Repre WCH F3F 2018
spracoval: Milan Krchňavý, tréner F3F


Kritéria výberu reprezentácie pre ECH FAI F3F 2019

platí v prípade, ak sa budú konať ECH 2019

 1. Členom reprezentácie môže byť len držiteľ FAI licencie a občan Slovenskej republiky.
 2. Reprezentant súhlasí s podielom nákladov spojených s jeho účasťou na MS, ME.
  (výšku podielu nákladov oznámi nominovaným reprezentantom tréner)
 3. Členov   reprezentačného družstva navrhuje tréner na základe dosiahnutých výsledkov.
 4. Celkový počet členov širšieho reprezentačného družstva je 6, z toho sú 3 piloti užší reprezentačný team a 3 náhradníci.
 5. Započítavať sa budú výsledky (bodový prepočet na víťaza) zo súťaží seriálu Eurotour a/alebo World Cup v roku 2018 a výsledok z S-MaSR F3F 2018.
 6. Započítavajú sa celkom 3 výsledky:
  • 2x najlepší výsledok seriálu Eurotour a/alebo World Cup (ET/WC) v roku 2018
  • výsledok S-MaSR 2018, alebo nahradiť ďalším výsledkom (3. najlepšej) zo súťaží seriálu ET/WC v roku 2018, ale nie neúčasť (účasť = odlietané 3 súťaže v S-MaSR 2018).
 7. Započítavané budú len platné súťaže WC/ET 2018 s účasťou minimálne 15 pilotov.
 8. Ak odmietne niektorý z kvalifikovaných členov účasť v reprezentačnom družstve, bude jeho miesto ponúknuté ďalšiemu v poradí.
 9. Ak to situácia bude vyžadovať, tréner F3F vykoná zmeny v definitívnom zložení reprezentačného družstva systémom fly off.

Kritéria výberu reprezentácie pre WCH FAI F3F 2020.

 1. Členom reprezentácie môže byť len držiteľ FAI licencie a občan Slovenskej republiky.
 2. Reprezentant súhlasí s podielom nákladov spojených s jeho účasťou na MS, ME.
  (výšku podielu nákladov oznámi nominovaným reprezentantom tréner)
 3. Členov   reprezentačného družstva navrhuje tréner na základe dosiahnutých výsledkov.
 4. Celkový počet členov širšieho reprezentačného družstva je 6, z toho sú 3 piloti užší reprezentačný team a 3 náhradníci.
 5. Započítavať sa budú výsledky (bodový prepočet na víťaza) zo súťaží seriálu Eurotour a/alebo World Cup v roku 2018/2019 a výsledok z S-MaSR F3F 2019.
 6. Započítavajú sa celkom 4 výsledky:
  • 3x najlepší výsledok seriálu Eurotour a/alebo World Cup (ET/WC) v roku 2018/2019
  • výsledok S-MaSR 2019, alebo nahradiť ďalším výsledkom (4. najlepšej) zo súťaží seriálu ET/WC v roku 2019, ale nie neúčasť (účasť = odlietané 3 súťaže v S-MaSR 2019).
 7. Započítavané budú len platné súťaže WC/ET 2018/2019 s účasťou minimálne 15 pilotov.
 8. Ak odmietne niektorý z kvalifikovaných členov účasť v reprezentačnom družstve, bude jeho miesto ponúknuté ďalšiemu v poradí.
 9. Ak to situácia bude vyžadovať, tréner F3F vykoná zmeny v definitívnom zložení reprezentačného družstva systémom fly off.

Výnimka z pravidla č.5 kritérií pre výber reprezentácie na WCH F3F 2020.

Ak ten istý pilot dosiahne titul Majstra Slovenska v seriáli F3F v rade za sebou t,j. za roky 2018 a 2019 postupuje do reprezentácie Slovenskej republiky pre WCH F3F 2020 bez ohľadu na výsledky a účasť v EC/WC 2018/2019.

spracoval: Milan Krchňavý, tréner F3F