RC-XXL sezóna 2015

Po vzájomnej dohode štafetu koordinátora národnej kategórie RC-XXL preberá s okamžitou pôsobnosťou Miroslav Líška /E-mail/.

Pre rok 2015 sme pripravili Seriál majstrovstiev Slovenska, do ktorého sú zaradené nasledovné súťaže:

Dátum Miesto Organizátor
27.6.2015 Holíč MAT Holíč, Olin Vitásek
 
28.6.2015 Častá MK Záhorie, Luděk Navarčík
 
15.8.2015 Nitra LMK Nitra, Milan Ďuriš
PROPOZÍCIE
 
16.8.2015 Myjava TOP GUN & Istropolitana, Andrej Molčányi
PROPOZÍCIE
 
19.9.2015 Spišská N. Ves Modelári Spiša, Miro Bigoš
PROPOZÍCIE Videoreportáž  
 
20.9.2015 B.Bystrica Boris Krpelán
PROPOZÍCIE

Výsledky súťaží RCXXL 2015

RCXXL Holíč, odkaz na krátky článok a foto – Miro Líška a Luděk Navarčík na www.f3x.sk
RCXXL Častá
RCXXL Nitra
RCXXL Myjava, odkaz na článok a foto na www.f3x.sk
RCXXL Spišská N. Ves
RCXXL Oćová

Celkové poradie Seriálu MaSR RC-XXL

Výsledky MaSR RC-XXL

Na poslednej súťaži v Očovej bol vyhlásený víťaz seriálovej súťaže RC-XXL. Po veľmi rýchlom zrátaní výsledkom, pohár zdvihol nad hlavu Bohuslav Majerčík.

Chcel by som touto cestou poďakovať všetkým organizátorom, rozhodcom, pilotom, pilotom vlečných, tvorcovi software a administrátorovi stránky za perfektne odvedenú sezónu.

Pomaly sa pripravujeme na tvorbu kalendára pre rok 2016 a podľa posledných informácií nás čaká sedem seriálových súťaží. Termíny sa včas dozviete na tejto stránke.

Pravidlá pre vyhodnotenie seriálu a vyhlásenie majstra SR pre rok 2015.

1. Do vyhodnotenia seriálu budú zaradené len súťaže, ktoré budú oficiálne zapísané ako seriálové do kalendára súťaží ZMOS .

2. Do vyhodnotenia seriálu môžu byť zaradení len členovia ZMOS.

3. Poradie pilota v seriáli bude stanovené súčtom najlepších výsledkov zo stanoveného počtu súťaží podľa nasledujúceho kľúča:

Počet zorganizovaných seriálových súťaží delené dvomi a zaokrúhlené nahor

.
Teda ak sa uskutoční päť súťaží, berú sa tri, ak sa uskutočnia štyri súťaže, berú sa dve. Pre vyhodnotenie seriálu sa musia odlietať najmenej dve súťaže. Pri rovnosti bodov rozhoduje vyšší škrtnutý výsledok.

Pravidlá RC-XXL

Na základe pripomienok pilotov a na základe doterajších skúseností usporiadateľov súťaží sme urobili drobné úpravy v národných pravidlách kategórie RC-XXL, ktoré budú platné pre rok 2015.

Národné pravidla RC XXL _V15 _ 10-2014

Informácie pripravil: Luděk Navarčík