Obmedzenie Dopravného úradu

Rozhodnutím Dopravného úradu č.1/2015 z 19.8.2015 je v platnosti obmedzenie pre lietanie s modelmi do 0,5kg do výšky 30m, pre modely do 20kg do výšky 120m.
Na oficiálnej stránke DÚ je v zátvorke uvedené „DRONY“ ale v dokumente sa už špecifikuje v čl.2, že to nie je myslené iba na DRONY ale aj na všetky diaľkovo riadené modely lietadiel…

Vadí mi, že lietanie s “ bežnými“ modelmi lietadiel (do 20kg) je týmto dokumentom obmedzené na výšku 120m. Bežne lietame s modelmi vo väčšej výške a už nejakú dobu…

Som členom Rady leteckých modelárovn Zväzu modelárov Slovenska a dozvedel som sa to iba náhodou. Neviem o žiadnej diskusii, ktorá by predchádzala takémuto rozhodnutiu.
Zase jedno „tiché“ nariadenie štátneho aparátu ?

štempelDoplnené 8.9.2015:

ZMoS pripravuje podklady na rokovanie s Dopravným úradom, na základe informácií získaných z EASA, aby boli presne definované rozdiely medzi modelmi a medzi komerčnými bezpilotnými prostriedkami. Zväz dostal doporučenie, na akú komisiu sa máme obrátiť vo veci rokovania. Rokovanie bude iniciované v dobe do 14 dní.

Zdroj: http://aeromodelling.sk/