MaSR F3F 2015 – Dobšiná

MaSR F3F 2015 – Dobšiná

V dňoch 20.6 – 21.6.2015 sa uskutočnila seriálová súťaž na Dobšinskom kopci – GUGEĽ. Z celkového počtu prihlásených 21 účastníkov sa zúčastnilo 6 pretekárov, traja sa ospravedlnili a účasť odriekli.
V sobotu sa odlietalo 9 kôl na severnom svahu, súťaž bola pre lokálne drobné prehánka pár krát prerušená.
V nedeľu sa vietor otočil a na južnom svahu sa odlietalo ďalších 6 kôl.
Z celkového počtu 15 kôl sa škrtali dve kolá.

Poradie: 1. Robert Bartok, 2. Ľuborím Ivan, 3. Vladimír Šimo
Najrýchlejší čas dosial Bartok v piatom kole – 48.18s

Počas súťaže nebol podaný žiadny protest, súťaž bola odlietaná v zmysle platných pravidiel FAI.

Chcem sa poďakovať všetkým účastníkom, ktorí prišli na súťaž, všetkým rozhodcom aj pomocníkov a aj klubu MK Hawks, ktorý mi pohol súťaž zrealizovať.

Celkové výsledky F3F DK 2015_Celkove
Výsledky pre Seriál MaSR F3F DK 2015_Serial

Milan Tkáčik

FOTO Milan Tkáčik ml
FOTO František Andraščík