Klubová súťaž MK Záhorie – Pecková

Letné horúčavy úspešne pokračujú, ale aj napriek tomu sme sa vo štvrtok 6.8.2015 na základe predpovede o počasí dohodli, že v sobotu 8.8.2015 si urobíme klubovú súťaž F3F na Peckovej. SHMÚ predpovedal v lokalite Pecková južný vietor 4 až 6 m/s ale teplotu opätovne až do 36°C. Tak aj v sobotu skutočne bolo.

Vo štvrtok sme obvolali členov klubu MK Záhorie a účasť potvrdilo 5 pilotov (ja, Fero, Arthur, Josef a Alfred). Na svah sme dorazili v sobotu už o 10:00 hodine, rozbalili sme bázy a začalo sa lietať na južnom svahu, ktorý sme už v minulosti premenovali na „TURBULÁTOR“. Tento „hanlivý“ názov si svah opätovne tentoraz zaslúžil, pretože pri tak vysokej dennej teplote, termické závany prakticky neboli ale turbulencia na svahu bola významná, podporená krátkodobými zmenami smeru vetra s odchýľkami do +/- 30°.
Vzájomne sme sa prestriedavali na bázach, jeden meral čas, jeden lietal a ďalší sa pripravoval na štart.

Organizácia súťaže mala patričný spád, o čom svedčí počet nalietaných kôl v priebehu cca 5 hodín. Neskoršie za nami dofrčal ešte Paľo, ktorý však pre poruchu kridielkového serva nemohol do súťaže zasiahnúť ale pomohol so zvonením na bázach.
Prakticky sme si overili, že päť vzájomne dobre spolupracujúcich pilotov stačí na zorganizovanie klubovej súťaže na patričnej organizačnej úrovni.

Časy v tomto horúcom a veľmi turbulentnom počasí boli medzi 50 až 60s. Vo vedení súťaže som sa skoro pravidelne po každom kole prestriedaval s Ferom, ktorý mal dlho najrychlejší čas 48s. Až v 10.kole asi „údolie vybuchlo“ a ja som zaletel čas 39s a hneď nato som v 11.kole zaletel 44s.
Tieto výsledky na záver súťaže mi dopomohli k celkovému víťazstvu. Za mnou sa umiestnil Fero, nasledovaný Arthurom, Josefom a Alfredom.

Spolu sme odlietali 12 kôl a zhruba po 15:30 hodine sme súťaž ukončili. Ako vždy tak i teraz nasledovala návšteva motorestu s haluškami a občerstvením. Domov sme dorazili neskoršie večer.

Čo dodať.
S priebehom klubovej súťaže boli piloti nadmieru spokojní. To, že sme boli iba piati, zapríčinila skutočnosť, že ostatní členovia klubu boli na dovolenkách alebo pre krátky termín ohlásenia klubovej súťaže už mali naplánované rodinné povinnosti. Potvrdilo sa a overili sme si, že súťaž má cenu zorganizovať len v prípade, keď predpoveď počasia je priaznivá a sú predpovedané trvalé a vhodné podmienky odpovedajúce pravidlám FAI. Dôležitá je aj tá skutočnosť, že vzorná disciplína pilotov behom súťaže bez zbytočného zdržovania umožňuje aj v krátkom časovom úseku odlietať pomerne veľký počet súťažných kôl.
Záverom si dovoľujem ja osobne vysloviť žeľanie, aby sa na ostávajúcich tohtoročných seriálových súťažiach F3F zúčastnil čo možno najväčší počet pilotov. Súťaže by sa zásadne mali organizovať v podmienkach, ktoré do veľkej miery vždy môže ovplyvniť organizátor súťaže zodpovedným zhodnotením predpovede počasia s prípadným presunom termínu súťaže na náhradný. Organizátor nakoniec aj vždy ovplyvňuje kvalitatívne priebeh súťaže vhodným výberom lokality a zostavením týmu rozhodcov a pomocného perzonálu.

Luděk Navarčík