Kalendár akcií 2020

Kalendár pre zadávanie akcií na rok 2020 je už otvorený a akcie je možné zadávať cez LINK

Začiatkom roku 2020 nastane zmena v kalendári oproti minulým rokom.
Tréneri jednotlivých kategórií budú schvaľovať jednotlivé súťaže – medzinárodné, verejné, MSR a SMSR.
Akcia bez schválenia trénerom nebude uskutočnená, resp. v prípade uskutočnenia akcie bez schválenia, sa LERMAS ako zastrešujúca organizácia bude od tohoto dištancovať. Takáto akcia nebude ďalej braná ako podklad na získanie 3 súťaže pre športovca na PUS.

Tieto zmeny su vynútené zmenami, ktoré nastali v poslednom období ohľadne organizácie a riadenia vzdušného priestoru.

Zdroj informácie: Attila Csontos, LERMAS Secretary, e-mail predsedom klubov