Hodnotenie sezóny RCXXL 2014

Pre rok 2014 bolo do kalendára ZMOS zapísaných  spolu 6 súťaží.  Z tohto počtu bolo odlietaných v nahlásenom termíne celkom 5 súťaží,  ktoré boli po stránke spoločenskej, športovej a organizačnej na vysokej úrovni.

Súťaží sa spolu zúčastnilo 18 pilotov. Priemerne sa na jednej súťaži zúčastnilo cca 10 pilotov. Štyroch pilotov nebolo možné zaradiť do vyhodnotenia z nasledujúcich dôvodov – jeden model pilota nespĺňal podmienky pravidiel a ostávajúci traja nie sú členovia ZMOS.

Pretože pre rok 2014 neboli vopred zverejnené a vyhlásené pravidlá pre vyhlásenie majstra SR v tejto kategórii, je možné len vyzdvihnúť niekoľko najúspešnejších, pomedzi ktorých patria najmä Olin Vitásek, Marek Podmanický, Miroslav Bigoš, Milan Ďuriš, František Ruisl a Ľubomír Ivan.

Celkový prehľad súťaží v roku 2014 a dosiahnuté výsledky pilotov RCXXL 2014.

Pre rok 2015 pripravujeme v krátkej dobe zverejniť na tejto web-stránke podmienky pre vyhodnotenie  seriálu 2015 a vyhlásenie majstra SR pre rok 2015. Rovnako tak sme na základe pripomienok pilotov a na základe doterajších skúseností usporiadateľov súťaží  pripravili drobné úpravy  v národných pravidlách kategórie RC-XXL, ktoré budú zverejnené na tejto web-stránke a platné pre rok 2015.

Významnou správou pre pilotov a organizátorov súťaží je, že po vzájomnej dohode štafetu koordinátora národnej  kategórie RC-XXL preberá s okamžitou pôsobnosťou nám všetkým dobre známy pilot Miroslav Líška .

Poďakovanie za nevšednú obetavosť je potrebné vysloviť nielen všetkým organizátorom súťaží a rozhodcom, ale najmä a predovšetkým pilotom vlečných motorových modelov menovite Mirovi Bigošovi, Ivanovi Trskovi, Rasťovi Žemlovi a Vladovi Kurjanovi, bez ktorých by sa súťaže vlastne ani konať nemohli.

Organizovanie a dotovanie všetkých 5 súťaží sa zrealizovalo bez akejkoľvek účasti a podpory ZMOS. Hodnotné ceny pre víťazov a ostatných súťažiacich boli zabezpečované sponzorskou formou rovnako ako  bohaté pohostenie všetkých zúčastnených.

 

Ing.Luděk Navarčík