Hodnotenie sezóny 2013

Reprezentácia SR na ME F3F Donovaly 9.-14.9.2013

ME_Team_SVKVýjazdu sa zúčastnili reprezentanti podľa výsledku nominácie: junior Marián Mrva a Vladimír Šimo obaja z KLM Ružomberok, Ľubomír Ivan z LMK Nitra a František Ruisl TM z MK Záhorie, team manager F.Ruisl.
Počasie nám veľmi neprialo, zo šiestich dní tri dni pršalo a nedalo sa lietať.

Z celkového počtu 29 registrovaných pilotov a dvoch z USA, ktorí lietali mimo súťaž, obsadil naši piloti 6.miesto F.Ruisl, 10.miesto V.Šimo, 13.miesto L.Ivan a 16.miesto junior M.Mrva.

Lietalo celkom 8 tímov (Francúzsko, Česká republika, Nemecko, Dánsko, Švajčiarsko, Poľsko, Rakúska a Slovenska) a naša reprezentácia obsadila 2. miesto. Zvíťazil Francúzsky tím a na treťom mieste skončil Český tím.
ME_juniors
Na ME F3F lietali dvaja juniori a náš reprezentant Majo Mrva obsadil prvé miesto.
Celkovo hodnotím účasť našej reprezentácie na 1.ME F3F ako veľmi úspešnú.

Domáca sezóna, Eurocontest a World Cup

Odlietalo sa 5 súťaží Seriálu MaSR zo šiestich. Jedna (MK Záhorie) sa nekonala pre nepriaznivé podmienky ani v náhradnom termíne. Seriálu sa zúčastnilo celkom 35 súťažiacich. Z piatich súťaží sa do výsledku započítavali štyri najlepšie výsledky.

Zvíťazil a Majstrom Slovenska v kat. F3F sa stal junior M.Mrva z KLM Ružomberok, na druhom mieste Karol Mrva z KLM Ružomberok a tretí skončil František Ruisl z MK Záhorie.

Naši piloti sa zúčastnili niekoľkých medzinárodných súťaží.
Na Ranej(CZ)- Eurocontest, World Cup lietali dvaja, Donaupokal F3F(A)- Eurocontest, World Cup deviati, Mechelinky(PL)- Eurocontest, World Cup šiesti a Slovakia F3F OPEN- Eurocontest štrnásti.
Veľmi dobré umiestnenie na Donaupokal F3F(A), tretie miesto z celkového počtu 46 súťažiacich obsadil F.Ruisl.
Celkove som zaznamenal nárast účasti na medzinárodných súťažiach oproti minulým rokom.

Hlavnou akciou tejto sezóny bola účasť reprezentácie na 1.ME F3F na Donovaloch. Kvalifikácia prebiehala až do konca júla 2013, keď do poradia boli započítavané výsledky domácich a zahraničných súťaží r.2012 a 2013.
Súťaž organizovali dva kluby: MK Záhorie a KLM Ružomberok s dotáciou MŠVVaŠ SR a ZMOS.
Náročná organizácia celého podujatia nakoniec vďaka kolektívnemu úsiliu všetkých organizátorov, slávila úspech. Ako sa ukázalo, len kolektív, vytvorený na princípe vzájomnej dôvery, nezištnej ochoty a vzájomného rešpektovania , vie takúto náročnú úlohu zvládnuť.

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a svojim prístupom pomohli 1. Majstrovsvá Európy F3F zorganizovať. Ďakujem teiž organizátorom všetkých súťaží F3F za snahu a úsilie usporiadať svahové súťaže aj v sťažených podmienkach (poveternostných a finančných), ktoré sprevádzali tohoročnú sezónu.

Celkové poradie Seriálu Majstrovstiev Slovenska F3F 2013: MaSR F3F 2013