F3G scéna

F3G scéna

„Kráľovská“ kategória F3B je zaujímavá rozmanitosťou úloh (termika, prelety a rýchlosť), ktoré musí pilot odlietať s jedným modelom. Na Slovensku sa súťažne, pre náročnosť a vybavenie, už dávno nelieta (… aj keď zopár „skalných“ ešte žije). Organizácia súťaže nie je jednoduchá… Lieta sa v okolitých štátoch (Česká republika, Poľsko, Nemecko)…

Nová kategória F3G s provizórnymi pravidlami FAI (SC4_Vol_F3_Soaring RC MULTI-TASK GLIDERS WITH ELECTRIC MOTOR) od 1.1.2020 je snahou o zachovanie lietania úloh z F3B bez starostí s navijakom, batériou, lankami a pomocníkmi. Navijakový štart je nahradený motorom v trupe modelu a vrtuľou. Niekoľko súťaží sa odlietalo v Nemecku

Aufwind 4/2020 uverejnil článok „R.Decker a T.Schorb – F3G Szene“, kde sú zverejnené výsledky porovnávania F3G / F3B, grafy a ďalšie informácie.

Stručne k modelom
Nároky na model sú v mnohom podobné ako  pre F3B. Nosné plochy prakticky bez zmeny, trup musí byť upravený pre motor, baterky, regulátor, logger a snímač prúdu.  Väčšina výrobcov už ponúka takéto modely.

Minimálne plošné zaťaženie 35 g/dm²
Maximálne plošné zaťaženie 75 g/dm²
Minimálne rozpätie 2,8 m
Maximálna stredná hodnota „vstupného“ výkonu 800 W
Maximálna energia 350 + 1 Wmin
Maximálna doba behu motora 30 + 0,1 s
Ľubovoľná batéria , max 42 V
Motor neobmedzený

Viac info 
Lomcovák link
F3B.de link
Aer-o-tec link

Report z prvej súťaže F3G v CZ na Romanovom webe