Ako ďalej v F3F ?

Vážení priatelia – komunita F3F.
Som si vedomý, že už dlhšie čakáte na moje rozhodnutie, akým spôsobom budeme lietať vrcholovú súťaž F3F na Slovensku. Pravdupovediac o tom sám rozhodovať nechcem a nebudem. Túto jedinú demokratickú voľbu nechám na vás. Vy sa rozhodnite, či budeme F3F lietať formou Seriálu majstrovstiev republiky ako doteraz, alebo formou jednej súťaže, ako Majstrovstvá republiky. Kritéria sú uvedené nižšie. Zámerne (aj keď som nad tým uvažoval) neuvádzam výhody a nevýhody medzi nimi. Dôvodom sú (ne)príjemné telefonáty, maily, ktoré dostávam od komunity, a zároveň nechcem nikoho ovplyvňovať. Preto rozhodnutie je len na vás. Jedine pri nerozhodnom výsledku si ponechávam „right to decide“.

1. alternatíva – Seriál Majstrovstiev Slovenskej Republiky F3F

 1. S-MaSR – lietať tak ako doteraz formou niekoľkých súťaží a z nich vyhodnotiť majstra Slovenska.
 2. Pilot musí mať platnú licenciu ZMOS.
 3. Pri absencií licencie ZMOS, nebude pilot vyhodnotený v rebríčku S-MaSR.
 4. Seriálovú súťaž musí lietať minimálne 5 pilotov, s platnou licenciou ZMOS.
 5. Súťaž bude započítaná do rebríčka S-MaSR s min. počtom kôl 4(štyri).
 6. Seriálové súťaže budú lietané v zmysle pravidiel FAI.
 7. Majster republiky bude vyhodnotený z 3(troch) najlepších výsledkov.

2. alternatíva – Majstrovstvá Slovenskej Republiky F3F

 1. MaSR – lietať ako jednorazovú 2-3dňovú súťaž s vyhodnotením majstra SR.
 2. Pilot musí mať platnú licenciu ZMOS a musí byť občan SR.
 3. Výkonnostné podmienky účasti na MaSR – pilot sa musí kvalifikovať účasťou na min. 3 (troch) súťažiach kat. F3F s výsledkom nad 800 bodov v prepočte na víťaza v jednotlivých súťažiach.
 4. Doklad pre účasť na MaSR je výsledková listina z kvalifikačnej súťaže potvrdená usporiadateľom.
 5. Vrcholová súťaž MaSR bude platná s min. počtom odlietaných kôl 4 (štyri)
 6. Technické zabezpečenie MaSR bude v spolupráci všetkých klubov a IČ.
 7. Kvalifikačné súťaže budú lietané v zmysle pravidiel FAI s povolením miestnych úprav.

                                                                          spracoval: ing. Milan Krchňavý, tréner F3F

Zverejnením na webovej stránke pokladám hlasovanie za otvorené.
 

Kritéria výberu reprezentácie pre WCH FAI F3F 2018.

 1. Členom reprezentácie môže byť len člen ZMOS a občan Slovenskej republiky.
 2. Reprezentant súhlasí s podielom nákladov spojených s jeho účasťou na MS, ME.
  (výšku podielu nákladov oznámi nominovaným reprezentantom tréner)
 3. Členov   reprezentačného družstva navrhuje tréner na základe dosiahnutých výsledkov.
 4. Celkový počet členov širšieho reprezentačného družstva je 6, z toho sú 3 piloti užší reprezentačný team a 3 náhradníci.
 5. Započítavať sa budú výsledky (bodový prepočet na víťaza) zo súťaží seriálu Eurotour a/alebo World Cup v roku 2017 a výsledok z MaSR/S-MaSR F3F 2017.
 6. Započítavajú sa celkom 4 výsledky:
 • 3x najlepší výsledok seriálu Eurotour a/alebo World Cup (ET/WC) v roku 2017
 • výsledok S-MaSR/MaSR 2017, alebo nahradiť ďalším výsledkom (4. najlepšej) zo súťaží seriálu ET/WC v roku 2017, ale nie neúčasť v S-MaSR/MaSR 2017.
 1. Započítavané budú len súťaže s účasťou minimálne 15 pilotov.
 2. Ak odmietne niektorý z kvalifikovaných členov účasť v reprezentačnom družstve, bude účasť ponúknutá ďalšiemu v poradí.
 3. Ak to situácia bude vyžadovať, tréner F3F vykoná zmeny v definitívnom zložení reprezentačného družstva systémom fly off.

spracoval: ing. Milan Krchňavý, tréner F3F

There are 44 comments. Add yours

 1. 13th november 2016 | Milan Krchňavý says:
  Vážení priatelia, komunita F3F.
  cca 14 dní je dosť dlhá doba pre vašu voľbu a preto dnes 13.11. 21 00 hod. ukončujem hlasovanie o spôsobe lietania kategórie F3F pre rok 2017.
  Väčšina z vás hlasovala pre: Seriál Majstrovstiev Slovenska.
  Chcem požiadať všetkých, aj tých čo nemajú rovnaký názor, aby to rešpektovali a snažili sa spoločnými silami zdvihnúť úroveň svahového lietania na Slovensku. Veď práve úroveň lietania v krajine sa odráža vo výsledkoch na majstrovských svetových súťažiach.
  Zároveň žiadam kluby, IČ, ktorí majú záujem usporiadať seriálovú súťaž, aby mi napísali.
  Asi do 5. 12. to musím uzavrieť.
  Seriálové súťaže neplánujte na tieto termíny: 8.9. apríl, 29.30. apríl, 27.28. máj, 17.18. jún, 7.8. september 2017.
  Definitívne informácie o seriáli, termínoch atď. budú zverejnené v novom vlákne na tejto stránke.
 2. 13th november 2016 | Marian Maslo says:
  Môj názor pozná určite väčšina pilotov kat. f3f.
  Už tu boli v minulosti pokusy na jednorázové majstrovstvá Slovenska. Veľmi dobre si ich pamätám a na oboch som aj lietal. Nevidel som v tom žiadny prínos ani nejakú špičkovú kvalitu, tak ako to tvrdia mnohí. Bol som dokonca svedkom vyhlásenia majstra Slovenska po odlietaní jedného kola, zhodou okolností v Žiline na Straníku.
  Zaujímavé, že väčšina z Vás tam bola, ale stále pokúšate šťastie. Ved sme okamžite po zlých skúsennostiach jednorázovú súťaž zavthli a prešli sme na osvedčený seriál. Zaujímavé, že na takých nekvalitných a bez úrovne lietaných súťažiach /ako tvrdíte / sme vyrástli aj my a dokázali sme sa presadiť v medzinárodnom merítku. Dalšou veľmi podstatnou vecou je, kde by sa taká jednorázovka lietala, kto by ju dokázal zorganizovať bez akýchkoľvek financií. Kde by sme zohnali ľudí,celý realizačný tým, ked im nemáš čo ponúknuť, nemáš žiadnu istotu, že sa niečo odlieta. Alebo sa nájde nejaký samovrah, ktorý to aj napriek týmto skutočnostiam bude poriadať. Ved nebude mať ani na poriadne ceny, aké by takejto súťaži patrili. Seriálové súťaže sa už viackrát organizovali bez finančných dotácií zo Zmosu a môžem Vám povedať, že sa to dá zvládnuť len zo súťažných vkladov. To nehovorím o tom, že lietanie na rôznych svahoch a rôznych podmienkach sú pre každého pilota oveľa väčším prínosom, ako na jednom natrénovanom. Aj hodnotenie je určite spravodlivejšie a majster je naozaj majster,lebo určite odlietal oveľa viac kôl ako na jednorázových. Takže si môžete urobiť obraz, čo je pre kat. f3f lepšie.
  To, že si budeme každý hrabať na svojom piesočku a potom sa možno stretnúť jeden víkend na jednorázovke, alebo stretávať sa priebežne, učiť sa jeden od druhého, posrandovať, stmeľovať kolektív. Jednorázové MS vyhovujú pár ľudom,ktorí si stále tvrdia svoje a snažia sa v tom presvedčiť aj dalších. Využívajú na to množstvo argumentov, ale tie sú iba pre tých čo sa dajú ovplyvniť. Som jednoznačne za seriál, momentálne neexistuje nič lepšie a spravodlivejšie pre všetkých pilotov.
  Marian.
 3. 13th november 2016 | Ivan Korytár says:
  Som za variant č.1, lebo č.2 je viac lotéria. Pri viac kolovej súťaži sa vylúči faktor jedného nezdaru. I.K.
 4. 13th november 2016 | Milan Ďuriš says:
  Som jednoznačne za serial/1/ ak chceme kvalitnych pilotov.
 5. 11th november 2016 | Rudolf Sandor says:
  som za 1. alternatíva – Seriál Majstrovstiev Slovenskej Republiky F3F nakolko unas na vychode je malo verejnych sutazi a bol by problem sa kvalifikovat na MaSR. v podstate by som bol ajtak nuteny dochadzat sutazit na zapadne slovensko ale na menej kvalitne sutaze ako je serial MaSR. ak vzrastie pocet verejnich sutazi na kopcoch v okoli Presova alebo kojsovska hola pripadne Dobsina tak uvytam aj alternativu 2. zatial je to 1.
 6. 11th november 2016 | Laco says:
  Písal som síce že už mlčím, ale nedá mi to. Budúci rok na 99% rozšírim vaše rady. Pokúsim sa vtesnať súťaže F3F do môjho už aj tak nabitého modelárskeho kalendára (Tento rok som odlietal 13 akcií a z toho boli iba dve na Slovensku). Pokúsim sa zareagovať na Milana Janeka: " Niektorí jednoducho nechápu pointu,mať na Slovensku aspoň jednu kvalitnú súťaž F3F,kde by bola priama konfrontácia všetkých ,prípadne väčšiny slovenských pilotov F3F .". Podľa pravidiel ktoré tu dal tréner, by túto súťaž podľa tohtoročných výsledkov odlietalo 8 pilotov ak by boli všetci zdravý a nemali rodinné či pracovné povinnosti... Je pár týždňov pred poslaním termínov ZMOSu a teraz niečo šiť horúcou ihlou nebude asi to pravé orechové. Sezónu 2017 už by som nechal tak, ale poďte sa baviť čo s tou v roku 2018. Na to máte celý rok. Milan chce jednu kvalitnú súťaž, prečo ich ale nemať aspoň 4-5 a na záver roka ako čerešničku na torte Majstrovstvá SR. Osobne by som ale nedával kvalifikačný limit viazaný na počet troch odlietaných súťaží , lebo sa fakt môže stať že to odlietajú iba piati piloti a sen o kvalitnej súťaži by bol tatam, ale nech tam lietajú 15ti najlepší piloti s "nejakým" bodovým priemerom (800?) a za MaSR by som dal trebárs dvojnásobný počet bodov ako na "seriálových " súťažiach. Niečo ako masters či grandslam v tenise. Majster Slovenska by bol ten čo získa najviac bodov za celú sezónu. Rudo, môžeš ma sfúknuť.
 7. 11th november 2016 | Boris Krpelán says:
  Podľa môjho názoru seriál najobjektívnejšie zhodnotí výkonnosť súťažiacich. Rôzne terény rôzne poveternostné podmienky. S pozdravom Boris
 8. 11th november 2016 | Bohuslav Haluska ML. says:
  1. alternatíva
 9. 11th november 2016 | Bohuslav Haluska ST. says:
  1. alternatíva
 10. 10th november 2016 | Milan Janek says:
  Je zrejmé,že roky utekajú,tréneri sa menia,ale karavána,čiže seriál ide dalej. Niektorí jednoducho nechápu pointu,mať na Slovensku aspoň jednu kvalitnú súťaž F3F,kde by bola priama konfrontácia všetkých ,prípadne väčšiny slovenských pilotov F3F . Poniektorí to očividne nechcú dopustiť,vyhovuje im rozdrobený seriálový systém, aj spôsob zbierania bodov do rebríčka. Za seriál by niektorí zahlasovali snádˇ aj "in memoriam". Aj napriek tomu chcem velmi podakovať všetkým,ktorých myšlienka Majstrovstiev SR oslovila a radi by sa takejto vrcholnej súťaže na Slovensku zúčastnili.
 11. 10th november 2016 | Dusan Horváth says:
  no ja to už nelietam nejaku tu dobu, ale alterníva1 je objektívnejšia_spravodlivejšie, lebo boli zlaté dobré časy.
 12. 10th november 2016 | Rudo Masný says:
  A ten pán Panikowski je člen akého modelarskeho slovenského klubu alebo je individuálny člen Zmos ?
 13. 10th november 2016 | Miloš Kromholc says:
  A čo keby sa vyskúšala aj 2. alternatíva – Majstrovstvá Slovenskej Republiky F3F a potom sa uvidí čo je lepšie.
 14. 10th november 2016 | Z.Matejka says:
  Hlasujem 1. alternatíva – Seriál Majstrovstiev Slovenskej Republiky F3F
 15. 10th november 2016 | Bartek Panikowski says:
  Zďaleka najlepšie je "1.Alternatywa" pre F3F. Bude to väčšiu konkurenciu a viac lietania, a myslím, že to je všetko.
 16. 9th november 2016 | Leszek Kaczmarski says:
  Zdravim, hlasujem za: 1.alternativu - Seriál Majstrovstiev Slovenskej Republiky F3F Leszek Kaczmarski
 17. 9th november 2016 | Laco Virág says:
  Zdravím kolegov z F3F !
  Patrím medzi skôr narodených vyznávačov svahového lietania .Na súťažiach za tie roky som zažil mnoho pekných chvíľ ,ale aj zbytočné vysedávanie na svahu z titulu absencie vhodného vetra.
  Systém seriálových súťaží F3F vznikol práve preto,aby sa eliminoval výskyt nevhodného počasia na jednorázovej akcii a súčasne sa tak zabezpečila športová činnosť v priebehu celej sezony na rôznych miestach Slovenska.Vzhľadom na súčasné nie príliš vhodné ekonomické podmienky tak zo strany usporiadateľov súťaží ,ako aj potencionálných ích účastníkov navrhujem na podklade tohotoročných poznatkov nasledovné :
  Z hľadiska poistky ZMOS a jej využitia je účelné plánovať budúce súťaže ako dvojdňové a to tak v riadnom,ako aj v náhradnom termíne,pričom súťažné lietanie uskutočniť dľa možnosti iba jeden deň a to vtedy.ked bude podľa operatívnej informácie zdelenej den predtým poriadateľom akcie na stránke F3X vhodné počasie na súťažné lety .V tomto prípade je potrebné obratom vyrozumieť usporiadateľa prostredníctvom SMS,e_mailu,alebo mobilom o svojej účasti ,alebo prípadnej neúčasti na zajtrajšej súťaži a to za účelom prípravy akcie všeobecne .
  Za náš klub preto hlasujem za systém seriálových súťaží v kategorr F3F .
  S pozdravom Letu zdar !
 18. 8th november 2016 | Milan Janek says:
  Rád by som pripomenul ortodoxným zástancom seriálovej formy súťaží, že už dlhé roky seriál F3F nemá a ani nikdy nebude mať úroveň hodnú majstrovstiev republiky. Nikde nie je napísané, že ak budú majstrovstvá SR , nemôže byť zorganizovaných viacero ďalších súťaží po celom Slovensku. Stačí chcieť. Na Slovensku nám v F3F chýbajú kvalitné súťaže ako soľ. Mohli by to byť Majstrovstvá SR pre domáce porovnanie a medzinárodná súťaž, ktorá mala dlhoročnú tradíciu. Preto vždy podporím a pomôžem pri usporiadaní týchto dvoch vrcholných akcií pred seriálom.
 19. 8th november 2016 | Robert Bartok says:
  Zdravim, hlasujem za: 1.alternativu - Seriál Majstrovstiev Slovenskej Republiky F3F,Robert Bartok
 20. 8th november 2016 | Miloš Hudcovič says:
  Som za alternatívu č.2
 21. 8th november 2016 | Luděk Navarčík says:
  Som za 2. alternatívu.
 22. 8th november 2016 | Martin Valasek says:
  Aj ked sa priznam, ze posledne roky moc na svahu nie som (ale ja to vynahradim :-), viac sa mi pacia druha alternativa samostatnych majstrovstiev. Pre mna osobne je to jednoduchsie na zosuladenie spolu s rodinnymi a pracovnymi povinnostami.
 23. 8th november 2016 | Lubomir IVAN says:
  Hlasujem za serial F3F
 24. 8th november 2016 | Igor Tomášek says:
  Ja sa prikláňam k druhej alternatíve - majstrovstvá ako jednorazová viacdňová súťaž , na ktorú sa pilot kvalifikuje úspešnou účasťou na kvalifikačných súťažiach.
 25. 7th november 2016 | Marián Mrva says:
  Pozdravujem, hlasujem za: 1. alternatíva – Seriál Majstrovstiev Slovenskej Republiky F3F, stým že pri odlietaní 3 súťaží sa nebude škrtať žiadna, 4a5 súťaží sa bude škrtať jedna, 6 súťaží škrtať dve. Marián Mrva.
 26. 7th november 2016 | Karol Mrva says:
  Pozdravujem, hlasujem za: 1. alternatíva – Seriál Majstrovstiev Slovenskej Republiky F3F, stým že pri odlietaní 3 súťaží sa nebude škrtať žiadna, 4a5 súťaží sa bude škrtať jedna, 6 súťaží škrtať dve. Karol Mrva.
 27. 7th november 2016 | Rudo Masný says:
  Dobšiná v strede Slovenska ?
  Asi si zabudol že existujú aj stopky a kalkulačka
  3 Termíny jednorázových MS september not problém
  Kde nieje ochota skúsiť niečo nové tak sa hľadá a hľadá
  Vo väčšine štátoch okolo nás kde lietajú f3f majú jednorázové majstrovstvá a asi to robia zle pretože sa na majstrovstvách sveta umiestňujú pred nami a na medzinárodnej úrovni je to od nás len občasný "výkrik do tmy "keď je snaha nájsť spôsob ako zvýšiť kvalitu systémom dve serialovky zo štyroch - piatich vyjdú tak fajn
  je to Tvoj názor
 28. 7th november 2016 | Jozo Kajan says:
  Napísal som ako hlasujem a prečo, nič viac. Nech sa každý rozhodne ako chce.
  Tréner vyhlásil demokraciu, nech väčšina rozhodne. Tak ešte pár riadkov pre teba Rudo, ďalej sa nebudem do diskusie zapájať
  ..............................................................................................................................
  "...ale tá kde sa stretne datum ,počasie a vietor všetko na vhodnom kopci" súhlasím, ale počasiu nerozkážeš. Pravdepobnosť že sa vydarí niekoľko súťaží zo seriálu je podstatne vyššia, ako že to padne na jeden či druhý termín jednorázových majstrovstiev
  ........................................................................................................................
  Ružomberská súťaž mala v propozíciach obe lokality zverejnené v dostatočnom predstihu.
  Nepamätám sa, že by bol s ubytovaním v Dobšinej problém, aj keď sme tam chodili takmer vždy na blink. Alebo - Slovensko nie je tak veľké, že by sa nedalo trochu si privstať a prísť ráno z jedneho konca na druhý.
  .................................................................................................................................
  "Všetko obhospodarujú súťažiaci sami" - nebol som u vás, neviem kto zabezpečuje meranie. Predpokladám že u nás by som to bol ja. Predstava mať s tým oštaru 6x do roka ma vôbec neláka.
 29. 7th november 2016 | Rudo says:
  Keďže má Jožo priamo oslovil odpovedám .

  Pozrime sa na kvalitu tohtoročného seriálu dve súťaže ok ale Prešov a Bošáca bohužiaľ nie napriek snahe organizátora.Neviem či ešte pamätaš ale kvalitná súťaž nieje tá ktorá má nadpis "seriálová " ale tá kde sa stretne datum ,počasie a vietor všetko na vhodnom kopci .

  K ekonomike napr Ružomberok seriálová tento rok: vo štvrtok večer sa dozvieme či sa lieta v okolí Ružomberoku alebo na Dobšinej no pre mňa to znamená v prip. Ružomberku ísť v sobotu ráno ale Dobšiná zabezpečiť si v piatok ubytovanie a poobede štartovať to je ten systém 2-2-2 super
  Klubový seriál Mk záhorie sa lieta systémom BEZ ČINOVNÍKOV všetko obhospodarujú súťažiaci sami a si predstav funguje to
  Vo vašom prípade Žilina Ružomberok Martin keď dobre rátam lieta f3f 8 keď sa pridaš 9 ľudí a to je podľa Teba málo na regionálnu súťaž a to ich môžte spoločne zorganizovať min.6 málo ?
  Som veľmi rád že Laco pochopil moje podpichnutie a budeme veľmi radi ak prídu na náš klubový seriál snáď sa im zapáči a začnú aj súťažne lietať
 30. 7th november 2016 | Laco says:
  Rudo ma nesfukol za iny nazor, ale za to ze mudrujem a nelietam sutazne. Ale mozno ma vyprovokoval. Necham si to v zime prejst hlavou...
 31. 7th november 2016 | Jozo Kajan says:
  Ospravedlnujem sa za dlhy prispevok. Keby som vedel ze ho zobrazi tak ako zobrazi, ani ho nepisem, lebo je tym padom totalne neprehladny...
 32. 7th november 2016 | Jozo Kajan says:
  Hlasujem za seriál MaSR F3F. Dovolím si aj niekoľko poznámok.
  1. Ferko poukázal na nízky počet "skutočne súťažiacich" pilotov. Aspoň 3 súťaže malo odlietaných 8 ľudí. Ak by som prirátal štyroch pilotov z MK Záhorie, dostaneme sa na číslo 12, čo je plus/mínus štandard za posledné roky. Mierne kolísanie je dané aktuálnou situáciou súťažiacich (zdravie, práca, dovolenka, financie...). Doba keď len z Ružomberka nás chodilo 9 je dávno preč a nikdy sa už nevráti.
  2. Klubové súťaže ako ich robí MK Záhorie sú super vec na kvalitny trening. Niečo také sa nám nepodarilo realizovať ani v tých dávnych časoch. Trénovali sme ako komu vyšlo - v týždni, po večeroch, aj po víkendoch. Málokedy sme sa stretli na kopci viac ako dvaja. Napriek tomu na termínoch seriálu sme sa vždy zúčastnili v slušnej zostave. Doba sa mení, ale ľudia veľmi nie. Keď nie je motív, snaha sa vytráca. Ako ma byť motívom kvalifikácia, v ktorej o nič nejde? Keby tu bolo 50 pilotov a majstrovstvá budú s polovicou, budem za takýto model.
  3. Argumentuje sa tu omnoho vyššou náročnosťou na organizovanie seriálovej súťaže oproti "klubovej". Na hladký priebeh su potrební traja bazoví + štartér. Vtedy sa dá íst nonstop, aby sa urobilo maximum kôl. V núdzi sa dá vystačiť s dvomi bázovymi a štartérom z radov súťažiacich. Nepríde mi to ako niečo trašne náročné.
  4. Ekonomický argument: pri modely seriálu ako bol zaužívaný (2x západ, 2x stred, 2x východ) to znamená 4x cestovať ))ďalej ako na "klubovú". Kedže je nás málo a predpovede počasia su pomerne spoľahlivé, postačujú jednodňové súťaže (s tým že sa vyberie vhodnejší deň z víkendu). Ak ma uspriadateľ trochu súdnosti, odpadá zbytočné cestovanie pri nevhodnom počasí). Pri troche ochoty zľaviť zo svojho pohodlia nikto teda nemusí platiť za ubytovanie a ak sa odvezú v aute viacerí, náklady sú minimálne. Navyše argumentovať týmto pri cenách suťažnej výbavy mi príde smiešne (asi ako: stojí mi v garáži X6, ale nejazdím, lebo mi nezostalo na naftu).
  5. Organazacia "veľkych majstrovstiev": to už by chcelo niečo poriadne - takže Donovaly? Kto bude vybavovať povolenia a na koľko termínov? Dobre vieme, že aj keď budú plánované ako trojdňovka, nemusí byť lietateľný ani jeden deň. A že súťaž bude super, lebo budeme lietať tri dni je sci-fi. Stačí nízka oblačnosť alebo dokonca poriadny vietor, na ktorý sa síce všetci tešia, lenže moderná telemix lanovka pri ňom nepremáva :-) Náklady na tú lanovku, ubytovanie a stravu pre pomocníkov sú tiež pekná položka, ktorú štartovné nevykryje ani náhodou.
  6. Model s regionálnymi súťažami a jednými majstrovstvami presadzuje Rudo už viac ako desaťročie (iste si mnohí pamätáme na jeho kružidlo zapichnuté do mapy). Jeden rok sa podľa neho aj lietalo a neujal sa.
  7. Sfúknuť človeka za iný názor je také typické pre tohto pána. Udialo by sa to aj vtedy, ak by prihrieval jeho polievočku? :-)
 33. 7th november 2016 | Rudo Masný says:
  Tu sa rieši seriál (4 súťaže) alebo Jednorázové majstrovstvá F3f neviem či si uvedomujete ale v prípade Jednorázových Majstr. sa na Slovensku odletí viac súťaží.
  Pretože keby každý klub urobil 2 verejné súťaže máme na Slovensku 18 kvalifikačných súťaží naviac vždy v regióne (cestovanie cca do 100 km ) že sa to dá robiť aj takto dokazuje klubový seriál Mk záhorie kto sa zúčastnil vie a tie majstrovstvá to by mala byť taká spoločenská f3f akcia na ktorej sa stretne celá komunita.
  Ja osobne som za takúto variantu pretože prinesie viac lietania ,lepšie výkony a menej cestovania
 34. 6th november 2016 | Milan Tkáčik says:
  Hlasujem za seriál.
 35. 6th november 2016 | Miloš Kromholc says:
  Ja preferujem viac súťaži, 4 je málo dobre by bolo aspoň 8, ak sa urobí len 1 a to hneď Ma SR F3F tak to bude neobjektívne. Budeš mat blbec deň alebo ti nepríde vlna alebo budeš mat haváriu tak máš smolu. Viac súťaži väčšie šance na výber toho najlepšieho pilota ktorý sa tak stane Ma SR F3F.
 36. 6th november 2016 | Rudo Masný says:
  A kto tie regionálne súťaže na strede a východe skúšal urobiť keď píšeš že sa neujali ?
 37. 6th november 2016 | Vlado Šimo says:
  Som za seriál súťaží,a plne súhlasím s komentárom od Laca.Tak ako súťaž z málo odlietanými kolami nie je príliš objektívna ,tak ani jednorázové MaSR nemôžu byť objektívnejšie ako seriál súťaží.Súťaže sa konajú na rôznych svahoch /horské-Dobšiná, Bezovec, Donovaly/,ale aj na malých svahoch /Bošáca,Liptovský Trnovec,Chmeľov/,prípadne na hrane /Pečovská nová ves/.Taktiež je dobré ,že sa lieta v rôznych obdobiach roka,a v rôznych poveternostných podmienkach.Majster Slovenska by mal byť univerzálny pilot ktorý dobre zalieta na rôznych svahoch ,a v rôznych podmienkach.
  Keďže na strede ani na východe Slovenska sa regionálne súťaže neujali ,a naďalej by sa serál nelietal ,tak pitoti ktorý nechodia na zahraničné súťaže si moc nezasúťažia.
  Takto to vidím ja.
 38. 6th november 2016 | Laco says:
  Už mlčím.
 39. 6th november 2016 | Rudo Masný says:
  Najviac sa mi páči keď ide radiť niekto čo tíško pozoruje a múdro a zainteresovane radi začni sa venovať svahovému lietaniu naplno choď na x zahraničných súťaží a snáď pochopíš
 40. 6th november 2016 | Laco says:
  Jednorázové preteky majú ekonomickú logiku. Potom ale vznikne situácia, že sa budú konať verejné súťaže na Turbulátore, verejné súťaže na východe a možno na Gugli. Tým sa komunita rozdelí na 3 skupiny a bude mať k sebe ešte ďalej ako teraz. Je naivné si myslieť, že 20+ pilotov bude pendlovať po celom slovensku a odlieta celý seriál, ale je rovnako naívne, že na jednorázové MaSR dorazí rovnaký počet 20+ pilotov.
  Drvivá väčšina to robí pre zábavu a nie pre titul. Ja odjazdím kvôli modelom ročne cez 15000km (od Stredy nad Bodrogom po Montpellier) a robím to iba pre zábavu. Bláznov ako som ja ale veľa nebude.
  Na systéme či komunite v F3F ktorú potíšku sledujem už asi tri roky mi vadí to, že všetky akcie sú jednodňové a tým pádom si prídete každý odkrúžiť iba tie svoje bázy a po vyhlásení tradá domov. Skúste to rozdeliť na dva dni s tým, že v sobotu večer si všetci sadnete k ohňu či grilu, zahodíte súťažné ambície za hlavu a podebatíte do polnoci... Časom vás bude jazdiť viac, možno s manželkami či priateľkami a atmosféra v komunite bude úplne iná. Takto to funguje na vetroňárskych akciách v Čechách a nadšencov je tam spústa. Toľko dlhý, možno mylný príspevok nestranného pozorovateľa.
 41. 6th november 2016 | F.Ruisl says:
  Budem iba opakovať svoj názor, ktorý som zverejnil v diskusii na starom webe už v máji 2012. Preferujem jednorázové MaSR F3F. Z výsledkov Seriálu MaSR F3F 2016 je zrejmé, že o titul súťažilo iba 7 pilotov. Myslím si, že takéto Majstrovstvá Slovenska F3F by mohli byť organizované na lepšej úrovni a zúčastnilo by sa aj viac pilotov. Na tejto súťaži bude možné vzájomne porovnať výkonnosť pilotov a vznikol by priestor na stretnutie celej komunity. V nemalej miere zaváži porovnanie finančných a časových nárokov na absolvovanie takýchto súťaží.
 42. 6th november 2016 | Peter Ondrejka says:
  Veru tak,Laco to povedal presne.Tréner poslal pred viac ako týždňom ešte každému na mail oznam,že sa na tejto stránke hlasuje o budúcnosti serialu F3F na Slovensku.Spolu to je 24 ľudí.A na moje prekvapenie 10 dní ,nikto nič.Asi tomu nerozumiem,že si niekto nedokáže sadnúť na pár minút k PC a napísať svoje stanovisko.Ak robím kategóriu F3F ,venujem tomu aspoň minimum času ,čo je nové v komunite.Navrhujem,aby Milan Krchňavý uviedol termín dokedy je hlasovanie vlastne možné.Veď onedlho sa musia na ZMOS nahlásiť súťaže na rok 2017.Nehnevajte sa že píšem takto kriticky,ale takto sa predsa F3F robiť nedá!A ak niekto po mesiaci zistí .čo sa od neho chcelo,tak je asi mimo diania a nech sa radšej venuje niečomu inému ako je F3F.
 43. 2nd november 2016 | Laco says:
  Ja síce súťažne nelietam, ale prekvapuje ma to, že príspevok je tu ž pár dní bez odozvy. Napriek tomu si myslím, že seriál je spravodlivejší....
 44. 1st november 2016 | Peter Ondrejka says:
  Veľmi pozorne som si pozrel celkové výsledky Ma SR F3F pre rok 2016.Hodnotených je celkovo 24 pilotov.
  Odlietali sa 4 serialové súťaže.Z výsledkov je jasné že :
  4 súťaže odlietalo 6 pilotov =1/4
  3 súťaže odlietali 2 piloti =1/8
  2 súťaže odlietalo7 pilotov = 1/3
  1 súťaž odlietalo 9 pilotov =1/2
  Z týchto alarmujúcich základných počtov jasne vyplýva ,že niečo nie je s týmto modelom slovenského serialu v poriadku.Ťažká rada ako ďalej v F3F...Možnosti sú vždy najmenej dve .Tréner ich jasne pomenoval a tak sa treba k nim vyjadriť.
  Ja osobne sa zdržujem hlasovania a budem rešpektovať rozhodnutie vačšiny pilotov.S pozdravom Peter Ondrejka -Svahy Martin.